tirsdag 21. september 2010

Fakkeltog og folkemøte for Arendal sykehus 12. oktober


AGDERPOSTEN Styreleder og nestleder i Sørlandet sykehus Arendal, samt direktør Jan Roger Olsen skal delta under fakkeltoget og folkemøtet i Arendal 12. oktober. Sist de stilte opp på folkemøte i Arendal i 2003, ble det amper stemning i gatene.

Alf Eivind Ljøstad i «SSA i våre hjerter» fikk virkelig blod på tann etter å ha sett initiativet til fakkeltog fra Tove Skyttemyr og flere andre. Nå har han invitert sykehusdirektør Jan Roger Olsen og hele styret i Sørlandet sykehus til Arendal 12. oktober.
- Ved en ny gjennomgang av dette arrangementet og for å lage en felles stor markering hadde vi i styret for SSA i Våre Hjerter et møte mandag kveld med representanter for initiativtakere til et eventuelt fakkeltog. (Tenn et lys til et barn) Vi ble fort enige om å slå dette sammen, da interessene for og engasjementet om å slå ring rundt sykehuset vårt er det samme, sier han til Agderposten.

- Naturlig å stille opp
Sykehusdirektør Jan Roger Olsen sier til agderposten.no at han ser det som helt naturlig at han og resten av styret takker ja til invitasjonen om å delta under folkemøtet 12. oktober.
- Jeg skal selvsagt være til stede under denne markeringen. Jeg har også sendt ut en anmodning om at resten av styret deltar, sier Olsen.

Han har allerede fått flere positive tilbakemeldinger.
- Jeg har fått bekreftet at styreleder Peder Olsen og nestleder kommer, og hvis vi får lov og anledning har vi lyst til å holde et lite innlegg, sier Olsen, som ikke vil si noe om hva han kunne tenke seg å si til det fremmøtte folket..

Ampert
I 2003 og 2004 ble det holdt en liknende aksjon i Arendal, der sykehusdirektøren fikk overlevert en underskriftsliste med 24.3385 navn. Da sa Olsen følgende:
- Jeg har stor respekt og forståelse for alle som har satt navnet sitt på disse listene, sa han mens han serverte kaffe.

Kravet var også den gangen at sykehuset i Arendal forble et fullverdig sykehus, med døgnåpent akuttmottak, helikopterbase og spisskompetanse innen viktige områder. Et krav som ble understreket av 16.000 mennesker i fakkeltog.
- Det finnes ingen planer som rokker ved noe av dette, og vi skal ha døgnåpent akuttmottak og de øvrige medisinske tjenestene som kirurgi som nå, sa Olsen i appellen sin.

Likevel spisset stemningen seg til etter hvert. Olsen tror aksjonen 12. oktober kan bli en gjentakelse av fakkeltoget og folkemøtet i 2004.
- Det kan nok bli noe av det samme ja. Det må vi være forberedt på, sier han.

Vil ha full effekt
Ljøstad og de andre initiativtakerne til fakkeltoget og folkemøtet håper på full oppslutning rundt begivenheten 12. oktober. Ifølge Skyttemyr har allerede brannvesenet gitt tillatelse til fakkeltog, og de håper at også politiet gir tillatelse til at de aksjonerer.
- Hvis tillatelse gis, vil dette starte ved Arendal videregående skole på toppen av Tyholmen kl. 1800 og gå ned Kirkebakken, inn Peder Thomassens gate og inn på Sam Eydes Plass, hvor vi da vil holde et folkemøte fra kl. 1830 Her vil bl.a. våre 4 stortingsrepresentanter sammen med politisk ledelse i fylkeskommunen og kommunen bidra med innlegg. Sykehusdirektøren har sagt han vil være til stede og vi har også sterkt anmodet hele styret i Sørlandet sykehus om å være til stede på møteplassen. Så nå oppfordrer vi absolutt alle som har anledning enten de bor i Arendal eller i kommunene omkring, om å sette av dagen den 12. oktober, enten de vil gå i fakkeltog eller delta på folkemøtet, eller aller helst begge deler. Skal dette bli noe som setter spor og ha noe praktisk effekt inn i strategiplanen trenger vi massiv oppslutning.

• Les saken i Agderposten ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar