torsdag 30. september 2010

Helse Fonna kutter i Odda og Stord


BERGENS TIDENDE Sykehustilbud flyttes fra Stord og Odda til Haugesund.
Styret i Helse Fonna vedtok enstemmig den kontroversielle Plan somatikk på dagens styremøte. Dette innebærer blant annet at kirurgisk virksomhet flyttes fra lokalsykehusene Odda og Stord til Haugesund. Fødestuen i Odda blir også redusert.

- I praksis betyr dette at lokalsykehuset i Odda legges ned. Dette er en svekkelse av sikkerheten, og et svik mot befolkningen i Odda, sier Nils Johan Ystanes i Folkeaksjonen for lokalsjukehus til bt.no.

Se hele planen her

Frykter for liv
Ystanes frykter at liv kan gå tapt, og håper helseministeren vil gripe inn.
- Det er ikke alltid en kan nå frem med helikopter. Når en ikke kan flytte pasienten til kvalitet, må en flytte kvalitet til pasienten.

Han er spesielt skuffet over at styreleder Toralv Mikkelsen, tidligere ordfører i Odda, har vært med å vedta planen.
- I 2003 gikk han i tog for å bevare lokalsykehuset i Odda.

- Styrkes
Mikkelsen mener Odda kommer styrket ut etter dagens vedtak.
- Vi har styrket tilbudet til eldre og til kronikere. Disse gruppene vil ha et stort behov i fremtiden. Vi vil også opprettholde en akuttkirurgisk beredskap døgnet rundt.

Mikkelsen frykter ikke at liv vil gå tap som følge av endringene.
- Jeg tror alle er interessert i å komme til det sykehuset hvor det er størst sjanse for å redde livet. Da er det viktig med et fagmiljø som utfører mange behandlinger hvert år, og det har en ikke på alle lokalsykehus.

- Men du gikk i tog for lokalsykehuset i 2003?
- Ja, da gikk jeg i første rekke. Men kvalitetskravene har endret seg siden det, og vi har nye medisiner og nye teknologi som krever spesialister. Det er ingen grunn til at folk i distriktene skal føle seg utrygge etter dagens vedtak, sier styrelederen.

Engasjement
Planen har vakt sterke reaksjoner i Sunnhordland og blant ansatte på Stord sjukehus på grunn av et forslag om å flytte mageoperasjoner til Haugesund og frykt for kutt i bløtvevskirurgi.

Samarbeidsrådet for Sunnhordland har i et brev til styret krevd at akuttilbudet på Stord sjukehus må opprettholdes. De mener dette er viktig i forhold til både traumebehandling og fødetilbud, samt for sykehuset som utdanningsinstitusjon. Brevet var undertegnet av alle ordførerne i Etne, Kvinnherad, Stord, Tysnes, Fitjar og Bømlo.

Styret tok ikke hensyn til innvendingene, og vedtok dessuten en protokolltilførsel der de krever lojalitet til beslutningen blant de ansatte.

- 170.000 menneske har hatt mulighet til å komme med innspill i denne saken. Det er klart at ikke alle 170.000 kan få viljen sin, men alle har hatt lik mulighet til å delta i prosessen. Det er viktig at styret fremhever at vi forventer lojalitet til beslutningen som blir tatt. Dette er en selvfølge, men det kan være nødvendig å presisere dette, sa styremedlem Gunnar Birkeland like før saken skulle voteres i dag.

Styreleder Toralv Mikkelsen uttalte på møtet at det sterke engasjementet rundt planen har vært positivt.

Styret vedtok å ta ut følgende punkter fra planen:
- Fram mot 2012 skal det gjerast ei gjennomgang av all kirurgisk verksemd ved Stord sjukehus, jf konsekvensutgreiing av Plan for somatiske helsetenester i Helse Fonna 2010-2020.
- Det framtidige kirurgiske tilbodet i Helse Fonna må harmoniserast med varsla plan for kirurgi i Helse Vest.

Disse punktene ble i stedet lagt inn:
- Styret ber om ein samla gjennomgang og harmonisering av den kirurgiske verksemnda i føretaket i tråd med varsla plan for kirurgi i Helse Vest RHF. Denne gjennomgangen skal handsamast av styret.
- Fødetilbodet i føretaket må vurderast og tilpassast til nasjonale kvalitetskrav for fødeeiningar.
- Styret ber at administrerande sikra at den faglege funksjonsfordelinga som er vedteken er implementert og etterlevd i samsvar med krav til kvalitet og pasienttryggleik. Styret ber om tilbakemelding til styremøtet i november 2010.

• Les denne og relaterte saker i Bergens Tidende ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar