fredag 3. september 2010

Aker sykehus: Nytt til ingen nytte?


AFTENPOSTEN De siste ti årene er det investert for 500–600 millioner på Aker sykehus. Denne uken åpnet ny rusakutt til 20 mill. Nå kan sykehuset bli lagt ned.

I korridorer og pauserom dufter det mildt fra store blomsteroppsatser. De ansatte strutter av stolthet. Det er tre dager siden den nye rusakutten åpnet, og feststemningen preger fortsatt lokalene. Men det kan bli kort tid til avskjedsfesten. Ingen vet hvor lenge rusakutten får bli på Aker sykehus.
– Akkurat nå er vi her på Aker, og det er vi veldig glade for, sier avdelingsleder Anne Beate Sætrang diplomatisk.

Under åpningen sa helseministeren at rusakutten skal forbli på Aker. Samtidig åpnet direktør Siri Hatlen for å flytte den til Ullevål sammen med resten av akuttberedskapen.


– Sløseri
– Et gigantisk sløseri, sier fagforeningsleder Are Saastad.

Aften har bedt ham vise frem alle nyinvesteringene som er gjort på Aker de siste årene. Dette er penger som mer eller mindre forsvinner ut av vinduet dersom sykehuset legges ned.

Det er ikke småtterier det er investert for. Til store prosjekter som ny infeksjonspost, urologisk avdeling og endokrinologisk senter er det de siste fem årene brukt 265 millioner. I tillegg kommer de mange og store investeringene i byggefase 1, for rundt ti år siden. Da fikk sykehuset blant annet ny vestibyle og nytt psykiatribygg.

– Alt i alt anslår jeg at det er blitt investert rundt 600 millioner på Aker de siste ti årene, sier Saastad.
Sykehusledelsen opererer med et tall på 520 millioner i perioden 2002–2008, inkludert 186 millioner til underavdelingene i Ski/Follo og på Gaustad.

Da Vinci-robot
Operasjonssykepleier Mona Andersson ifører seg sterile klær. Inne i en av de nyrehabiliterte operasjonssalene venter en grå da Vinci-robot tålmodig på nye oppgaver. Den utfører rundt 250 prostataoperasjoner i året, og styres av en kirurg.

–Salene er topp moderne, og sto ferdige i fjor, kommenterer Andersson.

Moderne er også de åtte isolatene på infeksjonsposten, nye i februar. De er for pasienter med smittsomme sykdommer, og har luftundertrykk for å sikre at luftstrømmen fra rommet ikke går ut i korridoren.
– Nå kan rommene ende opp med å brukes til noe helt annet, sukker Saastad.

I sykehusets kjelleretasje ligger den nye dialyseenheten fra februar 2008. Her kommer pasienter med nedsatt nyrefunksjon for å få blodet renset.
– De største investeringene var rørsystemet og installasjonene i veggen. Det kan ikke flyttes herfra, påpeker enhetsleder Sebastian Reyes.

Selv om det er investert mye på Aker, er det investert langt mer på Ullevål og Gaustad, kontrer sykehusdirektør Siri Hatlen.

Snakker med Oslo kommune
Derfor er det de to siste områdene Oslo universitetssykehus vil satse på, forklarer hun.
– De to neste årene vil den gjenværende aktiviteten på Aker bli samlet i de beste bygningene. Deretter har vi en god dialog med Oslo kommune om videre bruk.

Hatlen har tidligere sagt at det må investeres for 10 mrd. på Ullevål og Gaustad de neste 5–10 årene.

– Når det i tillegg er så mye nytt på Aker, er det ikke da billigere å droppe sammenslåingen?
– En stor del handler om at enkelte bygninger på Ullevål må erstattes av nybygg. Det behovet ville ha vært der uansett. Den største gevinsten ved sammenslåingen er økt faglig samarbeid på tvers av gamle sykehus, der flere fagmiljøer har jobbet med det samme og konkurrert om de gode fagfolkene. Dette er hverken god bruk av fagkompetanse eller penger, sier Hatlen.
Hun viser også til at de tre sykehusene i perioden 2002–2008 investerte for tilsammen nesten 6 mrd. – uten å være i omstilling.

Større optimisme
– Hele poenget er at å nedlegge Aker ikke bare er å kaste vrak på de siste ti årenes investeringer, men en bygningsmasse som totalt sett er verdt milliarder, svarer fagforeningsleder Saastad.

Uansett – over sommeren er optimismen blitt større på Aker. De ansatte håper at enkelte avdelinger får bli, slik at ikke alle investeringer er bortkastet. For eksempel endokrinologisk senter, et nybygg fra tidligere i år.
– Avdelingen er så stor. Derfor har vi et visst håp, sier Mona Bach i resepsjonen.

Kan lønne seg likevel
Eksperter på helseledelse mener investeringene på Aker ikke er avgjørende for om sammenslåing er god butikk.
– Hvis du har en bil som bruker to liter bensin på mila, kan det lønne seg å investere i en ny bil som bruker mindre bensin, sier Jon Magnussen, leder for institutt for samfunnsmedisin ved NTNU og en av Norges fremste eksperter på sykehusøkonomi.

Han sier at han ikke kjenner Aker-prosessen i detalj, men uttaler seg på generelt grunnlag.
– Du må se på hvor mye du kan flytte, hvor mye av tidligere investeringer som allerede er nedskrevet, hvilke alternative bruksområder det er for bygningene, og om drift i nye og sammenslåtte lokaler blir rimeligere, sier han.

God idé
Terje P. Hagen, professor i helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo, har tidligere analysert effektene av syv norske sykehussammenslåinger som omfattet 17 sykehus. Han mener at mye taler for at strategien som velges i Oslo med nedleggelse av Aker, er riktig.
–Vi fant at dersom man skal oppnå kostnadsmessige gevinster ved sammenslåinger, må man gjøre radikale grep, i første rekke redusere antall steder med akuttberedskap. Og det er det en nå gjør i Oslo ved å legge ned Aker, sier han.

• Les saken i Aftenposten ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar