onsdag 6. februar 2008

Ansattes representanter stemmer mot budsjettkutt i Oslo

Ansattes representanter ved de fire største Oslo-sykehusene har konsekvent stemt imot budsjettforslagene.

I gårsdagens styremøte ved Ullevål Universitetssykehus, stemte alle ansatterepresentantene imot budsjettforslaget. – Vi kan ikke gå god for dette, forslaget er ikke godt nok konsekvensutredet, sier Thomas Small, Legeforeningens representant i styret ved Ullevål. Denne begrunnelsen har blitt protokollført.

Og Ullevåls ansatterepresentanter er ikke alene. Også ved budsjettforhandlingene ved Rikshospitalet, Aker universitetssykehus og Akershus universitetssykehus har alle de ansattes representanter stemt imot administrasjonens forslag til kutt. Resten av styret har stemt for.

– Det er alvorlig når de ansattes representanter går imot budsjettforslagene, kommenterer Åsmund Bredeli, foretaksrepresentant for Yngre legers forening ved Ullevål. – Ansattes representanter ved de fire Oslo-sykehusene har alle gått imot innsparingsforslag der de mener det har vært en manglende konsekvensanalyse. De ser, at hvis disse forslagene implementeres vil det gå ut over pasienttilbudet, sier Bredeli.

• Les mer om dette i Dagens Medisin på nett ved å klikke på overskriften her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar