fredag 29. februar 2008

Ukeavisen Ledelse: Offerlammet Danielsen

Åge Danielsen er det beste landet kan oppdrive når det gjelder sykehusdirektører. Han har vært sykehusdirektør i ti år og har ledet sammenslåingen av Rikshospitalet og Radiumhospitalet. Tidligere har han vært departementsråd. Han er med andre ord ekspert på forholdet mellom administrasjon og politisk ledelse. I tillegg har han vært direktør for Statskonsult som har spisskompetanse når det gjelder ledelse av offentlige virksomheter. Åge Danielsen har solid støtte fra alle grupper ansatte. Det er ikke fordi han ikke bryr seg om å holde budsjetter, men fordi han er dyktig.

I natt ble han ofret på politikkens alter. Han ble avsatt av stortingsrepresentantene Olav Gunnar Ballo (SV) og Rune Skjælaaen (SV) i mediene i går. Lars Sponheim (V) sier til NRK i dag at han regner med at det er regjerings syn at Danielsen måtte gå av. Det er Sponheim enig i, fordi han mener Danielsen har gått ut over budsjettene på egen hånd.

Saken er at Danielsen har rett. Det er Helse Sør-Øst som ikke har gjort jobben sin. Det er godt over et halvt år siden Danielsen dokumenterte at det er lønnsomt å bygge et sykehotell. Det er styret enig i. Danielsen har vært overbevist om at dette var et så godt prosjekt at det bare var en formalitet å få det igjennom i Helse Sør-Øst.
(…)
Styret har rett til å sparke Danielsen med henvisning til at de ikke har tillit til ham, men de opptrer særdeles ukokt. Den markering de ønsker av at budsjetter skal holdes, er tilnærmet verdiløs. Danielsen er da ingen direktør som nekter å holde seg innenfor budsjetter. Det som kjennetegner Danielsens ledelse er at han sier klart i fram om konsekvensene av nedskjæringer. Han sier rett ut at dette selvsagt går ut over pasientene i den forstand at man kan behandle færre og at det blir lengre ventetid. Sylvia Brustad og Bente Mikkelsens sier: Sykehusene har fått økte bevilgninger. Vi bruker 80 milliarder på sykehusene. Alle skal være trygge på at de får god behandling når de trenger det.

Dette er svada. I går sa professor i helseøkonomi ved Universitetet i Oslo, Ole Berg, at den neste måten sykehusene kan spare penger på er bedre arealutnyttelse, bedre utnyttelse av sykehus, velge billigere medisiner, ta færre prøver og røntgenbilder og legge inn færre pasienter. Slik taler også Danielsen.

Det er mulig å spare penger, ikke ved å løpe fortere i gangene og operere kjappere, men ved å gi hjelp til færre. Om andre kan gi disse pasientene denne hjelpen, er en annen sak.

Det som virkelig kunne gitt en innsparing uten at det rammet pasientene, var et sykehotell. Dette ivret Danielsen så sterkt for at han tok sjansen på å tøye grensene for sine fullmakter. Det ble hans bane. Slik ble han offerlammet som skulle ofres på sykehuspolitikkens alter.

• Les hele saken i Ukeavisen Ledelse på nett ved å klikke på overskriften her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar