mandag 4. februar 2008

Ullevål sykehus: Kutter 300 årsverk og 400 millioner

Ullevål universitetssykehus skal spare 406 millioner på budsjettet for 2008. Det er 6 prosent av det totale budsjettet på omtrent 6 milliarder kroner. Både leger, annet helsepersonell samt administrative stillinger vil bli rammet.

I første omgang er det snakk om å fjerne 100 årsverk gjennom reduksjon av innleie, ekstravakter og bruk av overtid. Men målet er å redusere med 300 årsverk i løpet av året.

Administrerende direktør ved Ullevål Tove Strand, sier nedskjæringene er veldig beklagelige. Styret har allerede vedtatt å halvere nevrologisk sengepost, legge ned vaksinasjonspoliklinikken samt redusere tjenestene til hjerte- og lungepasienter og kutte i psykiatritjenesten.

• Les saken på NRK Østlandssendingens sider ved å klikke på overskriften her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar