lørdag 9. februar 2008

Modige styrerepresentanter reddet Ski sykehus - inntil videre

Styret for Aker sykehus avviste torsdag ettermiddag forslaget om å nedlegge den medisinske posten på Ski sykehus, som er en avdeling av Aker. Den medisinske posten på 19 senger ved Ski sykehus er foreløpig reddet fra nedlegging. Det kommer et nytt forslag, sannsynligvis i mars.

Det var de ansattes fire representanter i styret for Aker sykehus og de tre politisk valgte representantene fra Follo som reddet Akers avdeling på Ski i denne omgang. I en prøveavstemning stemte de sju mot sparetiltakene som administrasjonen hadde foreslått. Dermed var det klart at det var flertall mot kuttene på Ski: sju mot fem.

SPAREVEDTAK STÅR FAST
Dermed er det ikke sikkert at sengene på Ski er reddet. For vedtaket om at Aker skal spare 90 millioner kroner på årets budsjett står fast. Nye forslag vil komme, men i hvilken grad det vil ramme Ski eller Aker i Oslo er uvisst. Styret ga ingen føringer.

SAMLET POLITISK FRONT
De ansattes fire representanter stemte mot å kutte sengene på Ski fordi de ville ha utredet andre mulige alternativer for å spare.

De politisk valgte styremedlemmene Sylvi Graham fra Oppegård (H), Odd Vangen (Sp) fra Ås og Ellen Nylenna (Kr.F.) fra Ski kjempet for å bevare det som er igjen av sykehuset og fant det urimelig at lille Ski sykehus skulle tåle det tyngste slaget når det skulle spares på indremedisnk avdeling, både på Aker og Ski.

VIL VINNE AKER TILBAKE
Aker er i dag lokalsykehus for Follo. Groruddølene er i dag i mindretall blant pasientene etter at halve dalens innbyggere er flyttet til Ahus.

Bare Alna og Bjerke bydeler er tilbake i pasientgrunnlaget. Den fjerde politisk valgte representanten og nestleder i styret, Marianne Borgen (SV) stemte for å ta kuttene på Ski og la ikke skjul på at hun ville kjempe for å bringe Aker sykehus tilbake til groruddølene.

• Les hele saken på NRK Østlandssendingens nettsider ved å klikke på overskriften her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar