fredag 29. februar 2008

Etter Sylvias tordentale i Stortinget, er det på sin plass å minne om utfordringen fra professor Jensen:

Etter statsrådens tordentale i Stortinget tirsdag, der hun presiserte at det ikke blir gitt en krone mer til helseforetakene, tror jeg det er behov for å minne om at det finnes høyt oppegående folk som:
1) påpeker at Norge IKKE bruker mer penger på helse pr innbygger enn andre land det er naturlig å sammenligne seg med, og
2) argumenterer godt for at sykehusenes underskudd er fiktive tall:

Under overskriften FIKTIVE UNDERSKUDD I SYKEHUSENE refererer Fagbladet fra en konferanse LO arrangerte i Oslo den 24. januar:
"Feil bruk av regnskapsprinsipper har ført sykehusene ut i et økonomisk uføre. Men underskuddene finnes først og fremst på papiret, mener professor Bjarne Jensen. – Det sies at helseforetakene er et konkursbo, men helseforetakene våre er ikke noe konkursbo. Tvert imot har vi et velfungerende helsevesen, sier Jensen, som er professor ved Høgskolen i Hedmark.

På konferansen «Helsereform – utfordringer og løsninger» i Folkets hus i Oslo onsdag presenterte Jensen en rapport med samme tittel som konferansen. Rapporten retter skarp kritikk mot regnskapssystemene i helseforetakene.

– Forretningsbaserte regnskapsmodeller gir et feil bilde av situasjonen. Resultatet blir en økt opptatthet av lønnsomhetsberegninger på bekostning av pasientenes behov, dårlig økonomistyring og svekket politisk styring over sykehusene, anklaget Jensen.

KALKULERTE UNDERSKUDD
Dersom sykehusene hadde fulgt samme regnskapsregler som kommunene, ville dagens enorme underskudd ikke vært der, framholdt professoren.

I stedet for et akkumulert underskudd på 18 milliarder kroner for perioden 2002 til 2006, ville man ifølge Jensens anslag ha et akkumulert resultat på 7,5 milliarder før renter og avdrag, eller 3,3 milliarder etter (avhengig av tempoet i gjeldsnedbetalingen). Hovedårsaken til forskjellen er at helseforetakene etter disse forretningsmessige regnskapsprinsipper opererer med avskrivninger, en kalkulert størrelse Jensen mener er lite hensiktsmessig ut fra helseforetakenes formål.

• Klikk på lenken for å lese artikkelen i Fagbladet på nettet. Fagbladet har også lagt inn lenker både til Jensens rapport og annen dokumentasjon.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar