mandag 25. februar 2008

Helsetilsynets rapport om akuttmottakene

Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2007 med forsvarlighet og kvalitet i akuttmottak i somatisk spesialisthelsetjeneste
”MENS VI VENTER ...” – forsvarlig pasientbehandling i akuttmottakene?

• Klikk på overskriften her for å laste ned rapporten som .pdf-fil

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar