torsdag 14. februar 2008

Ordføreren i Narviks brev til Sylvia Brustad

Ordfører Karen Margrethe Kuvaas i Narvik skriver til helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad:

"Lokalsykehusene landet rundt er viktige for å både opprettholde befolkningsmønster og ikke minst viktig for områder som etter årevis med hardt og målrettet arbeid opplever vekst. Narvikregionen har store nyetableringer i teknologisektoren, vi er knutepunktet for logistikk i Nord Norge. Milliarder av kroner investeres i næringslivet og for å kunne rekruttere kvalifisert arbeidskraft til disse nye jobbene trenger vi et lokalsykehus med kvalitet og forutsigbarhet. Den nåværende regjering har gått høyt på banen med sine visjoner for lokalsykehusene, med lovnaden om at ingen skal legges ned. Vi frykter ikke nedleggelse i Narvik, men nedbygging av kvalitet og innhold.

Hva skal lokalsykehusenes tilbud være?
Dette er i bunn og grunn et politisk spørsmål, og ikke et tema som skal overlates til enkelte faggruppers egeninteresse og preferanser. Et minimum er akuttfunksjoner og fødeavdeling med mulighet for keisersnitt. I tillegg bør man se at det et samfunnsøkonomisk riktig å spisse kompetansenpå ett eller flere fagfelt på lokalsykehusene.
I Nasjonal Helseplan 2007 –2010 heter det under avsnittet ”Akuttfunksjoner” (side 274):
”Tilgangen til akuttfunksjoner er grunnleggende for befolkningens trygghet.” og videre ”Lokalsykehus skal være reelle sykehus som skal ha et innhold ut fra befolkningens behov, og ut fra en oppgavefordeling der lokalsykehusenes tilbud er kvalitetsmessig forsvarlig og godt.”

Det er befolkningens beste som skal være avgjørende for grunnmuren i lokalsykehusenes tilbud. Det er idag lovfestet (Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. & 2-3) at helsetjenester som tilbys eller ytes skal være forsvarlige, "eiere og ledere har et generelt ansvar for at tjenestenes drift gjennomføres innenfor lovfastsatte rammer".

Usikkerheten til lokalsykehusenes fremtid både i forhold til deres eksistens og innhold virker ikke bare hemmende på befolkningen, også for de ansatte er dette en stor belastning! Forutsigbarhet i at jobben består vil være positivt for rekruttering av nye fagfolk, det motsatte skjer i dag."

• Les resten av ordførerens brev, som blant annet fokuserer på fødetilbudet, ved å klikke på overskriften her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar