tirsdag 19. februar 2008

Glomdalen: Trygghet koster penger

Leder i Glomdalen, datert 12. februar:

"Sykehusdirektør Torbjørn Almlid i Sykehuset Innlandet har benyttet konsulentfirmaet Deloitte til å regne på hva som kan spares ved en omorganisering av sykehusstrukturen i innlandet. I Almlids lekemodell er det tre sykehus igjen i innlandet, samt en ny enhet som skal ivareta dagens aktivitet på Gjøvik, Lillehammer og Elverum innenfor kvinne/barn-området. Det er regnet med et allsidig akuttsykehus i Oppland og et i Hedmark, ved siden av at sykehuset i Kongsvinger opprettholdes i sin nåværende form. Regnestykket viser at det er 170 millioner kroner å spare hvert år på en slik modell.

I Deloittes regnestykke er det 57,2 millioner kroner å spare på nedleggelse av Tynset sykehus, 33 millioner kan spares innenfor områdene vaktordninger, beredskap og bemanning. 47 millioner kan spares på administrative kostnader, renhold og vedlikehold, mens innpå 30 millioner spares ved sentralisering av kvinne/barn-området framfor dagens spredte innsats. Regnestykket ble presentert i Aftenposten mandag.

Almlids eksperiment er selvsagt så politisk ukorrekt som overhodet mulig og kan på mange måter betraktes som en provokasjon. Soria Moria-erklæringen til regjeringen slår klart fast at lokale sykehus ikke skal legges ned. Samtidig setter Almlid fingeren på et interessant spørsmål. Er storsamfunnet innstilt på å betale kostnadene ved et desentralisert sykehustilbud?

Det kan ikke overraske noen at det er penger å spare på å legge ned sykehus. Det som overrasker er at sparepotensialet ikke er større. Fra vårt ståsted synes 170 millioner kroner å være en relativt rimelig pris for å beholde et sykehustilbud som folk flest i to relativt store fylker er fornøyd med. Trygghet koster penger. Nærhet til gode helsetilbud er viktig for befolkningen. Dessuten må det tas med i det samfunnsøkonomiske regnestykket at et lokalsykehus gjerne er en stor og viktig arbeidsplass på et lite sted. Vi snakker altså om samfunnsbetraktninger som griper langt ut over det rent medisinskfaglige."

• Les resten av lederen i Glomdalen.no ved å klikke på overskriften her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar