fredag 29. februar 2008

Situasjonen for Narvik sykehus

Aksjonskomiteen for Narvik sykehus vet snart ikke lenger hva de kjemper mot, for det kommer utredninger, budsjettvedtak og omorganiseringer hele tiden. Det er heller ikke alltid lett å finn ut hvordan disse vil påvirke aktiviteten i Narvik. De siste innspillene er blant annet utredningen om intensiv-virksomheten fra Helse Nord, og nå er det visst også gitt beskjed om at barnelegestillingen ved sykehuset i Narvik er overført til Tromsø.

På møtet torsdag hadde overlege Stein Johansen en gjennomgang av det som har skjedd de siste årene.
– Vi kan si at helt siden 1. januar 2002, da Helse Nord og Hålogaland helseforetak ble opprettet har det skjedd en kontinuerlig omorganisering. Det var et større integreringsprosjekt og strukturendringsprosess som foregikk samtidig.
(…)
Men Stein Johansen er ikke bare negativ. – Jeg har satt ned fem positive forhold, og jeg mener at vi ikke skal se for mørkt på situasjonen. Det blåser en vind for lokalsykehusene, og den skal vi være med på. Derfor skal vi også kalle oss Narvik sykehus, sier han.
(…)
- Vi har drevet lokalsykehus her i 110 år. Døgnet rundt har vi tatt i mot syke mennesker og hjulpet dem. Det er klart at vi har en forpliktelse til å gjøre dette videre, sier en engasjert overlege.

• Les hele saken i Ofotens Tidende på nett ved å klikke på overskriften her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar