lørdag 16. februar 2008

Tynt grunnlag for risikostempling av små fødeenheter

Antallet fødselssaker hos Norsk Pasientskadeerstatning gir lite næring til argumentasjonen om at ei fødeavdeling med mindre enn 400 fødsler i året faller under ei kritisk grense. Tall Helgelands Blad har innhentet fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE) viser at det ikke er noen direkte sammenheng mellom antall fødsler på fødeavdelingene, og antallet saker hvor folk har klagd og krevd erstatning.

LITEN DIFFERANSE
I perioden 2003 til 2006 fattet NPE vedtak i 257 fødselssaker. I 78 av dem fikk klageren medhold. Ei sak gjaldt kommunehelsetjenesten, resten spesialisthelsetjenesten - altså sykehusene.

71 av disse 77 sakene skjedde ved ei fødeavdeling som har mer enn 400 fødsler i året, seks ved ei avdeling som har under 400. Disse tallene må sees i forhold til det totale antallet fødsler ved de store og de små fødeavdelingene.

Ifølge tall fra Medisinsk fødselsregister hadde pluss 400-avdelingene 53.825 fødsler i fjor, det vil si 94 prosent av fødslene ved landets fødeavdelinger. Avdelingene med lavere fødselstall enn 400 hadde 3.443 fødsler, det vil si seks prosent.

De 71 sakene til avdelingene med mer enn 400 fødsler tilsvarer 92,2 prosent av totalen. De seks sakene til avdelingene med mindre enn 400 fødsler tilsvarer 7,8 prosent.

De minste og de store fødeavdelingene var med andre ord så og si likt representert, med en liten overvekt til de minste.

• Les hele artikkelen i Helgelands Blad på nett ved å klikke på overskriften her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar