onsdag 27. februar 2008

Stortinget: Diskusjon om sykehusøkonomi og Ballo vil ha ned akuttfunksjonene ved lokalsykehus

Opposisjonen var ikke fornøyd med helseministerens redegjørelse i Stortinget tirsdag om sykehusøkonomien. Det ble etterlyst sterkere politisk styring og mer handlekraft for å få sykehusøkonomien på rett kjøl.

– Vi kan ikke fortsette å pøse penger inn i et system som vi vet fungerer dårlig. Vi får ikke de resultatene vi kunne få med den ressursbruken vi har, sier Høyres Inge Lønning.

Helse- og omsorgskomiteen skal drøfte situasjonen for helseforetakene på bakgrunn av redegjørelsen. Vanligvis blir slike redegjørelser vedlagt protokollen, men denne gang vedtok Stortinget at den skulle sendes til komitébehandling, slik at det kan bli en bred debatt om saken i stortingssalen.

(…)

Olav Gunnar Ballo (SV) benyttet anledningen til å ta et oppgjør med spesialhelsetjenesten som han mener legger beslag på for mye av ressursene. – Hvis vi ikke nå evner å ta et kritisk blikk knyttet til spesialhelsetjenesten, så kommer vi om relativt få år ikke til ha finanser til å holde dette ved like, sa han.

Han etterlyste en kritisk gjennomgang av hvordan ressursene brukes i norske sykehus. – Det fører ikke til noe å putte mer penger inn i systemet uten at vi stiller kritiske spørsmål om hvordan ressursene brukes. Vi er nødt til å få ned en rekke av akuttfunksjonene ved lokalsykehus, og vi er nødt til å flytte lokalsykehusfunksjoner ut av de store sykehusenhetene, sa Ballo.

• Les hele saken i Dagsavisen på nett ved å klikke på overskriften her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar