fredag 15. februar 2008

Flekkefjord sykehus: Fødeavdelingen gir overskudd

Fødeavdelingen på sykehuset i Flekkefjord er et rent overskuddsforetak. En omgjøring av fødeavdeling til fødestue gir store inntektstap. Det går frem av tallmateriellet som sykehusadministrasjonen har utarbeidet til ledelsen i Sørlandet sykehus.

Ferske tall fra sykehuset i Flekkefjord viser at det ikke er noen gevinst ved å gjøre om fødeavdelingen i Flekkefjord til fødestue. Det kan tvert i mot gi et stort tap på grunn av betydelig reduserte inntekter.

— Med så tydelige tall er det nå en positiv stemning på sykehuset. Vi kan tillate oss å være optimister, jeg opplever at det er rimelig grunn for det. Det arbeides med saken for å se hvor mange møter som egentlig er nødvendig. Men for å få ro rundt dette en gang for alle, gjøres det nå en grundig prosess, sier avdelingsleder Leif Halvorsen til Agder.

Sykehusets egne regnestykker viser at dagens fødeavdeling med et fødselstall på 403 fødsler i 2007 i tillegg til gjestepasienter, operasjoner og polikliniske konsultasjoner gir sykehuset en inntekt på 18,7 millioner. Når utgiftene til vakter for blant annet jordmødre, anestesisykepleiere, gynekologer, anestesilege og barnelegetilsyn tas med sitter sykehuset igjen med et «overskudd» på 7,6 millioner.

TJENER PÅ GYNEKOLOGENE
Ved en omgjøring til fødestue vil man bare beholde en gynekolog. Annet personell knyttet til fødeavdelingen vil kunne reduseres med 2,5 årsverk. For poliklinikk, kontorstillinger og anestesi vil man maksimalt kunne redusere med 1,5 stillinger. Fordi aktiviteten blir vesentlig redusert vil inntjeningen på fødestuemodellen bli bare en tredjedel av dagens inntjening.
— Hovedårsaken til den gode inntjeningen vi har idag, er den store mengden pasienter våre tre gynekologer behandler. Dette har økt betydelig de senere år og gir svært god inntjening for sykehuset, forklarer Halvorsen.

TRANSPORTUTGIFTER
Regnestykket ved en omgjøring til fødestue, viser at for å komme ut i null i forhold til dagens fødeavdeling må man ytterligere redusere med anestesi og operasjon med 4-6 stillinger. Å redusere på denne måten har tidligere vært beskrevet som en klar dødslinje for sykehuset i Flekkefjord.

— Det er ikke gjort noen beregning av økte transportutgifter til ambulanse og jordmorfølge. Det er også et åpent spørsmål om en gynekolog vil kunne opprettholde en så stor aktivitet som en tredjedel av dagens. Det er grunn til å tro at man må legge mer vekt på poliklinikk og mindre på operasjoner, noe som vil gi lavere inntjening ved fødestue, i følge Halvorsen.

• Les hele saken i avisen Agders nettutgave ved å klikke på overskriften her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar