mandag 25. februar 2008

Uttalelse II: Oppretthold akuttfunksjoner og fødetilbud i Blefjell-området!

Blefjell sykehus HF er et foretak for lokalsykehusene på Kongsberg, Notodden og Rjukan. Blefjell sykehus er et veldrevet lokalsykehusforetak på alle områder. Likevel pålegges foretaket urimelig store innsparingskrav.

Ledelsen foreslår ytterligere besparelser gjennom nedlegging av ett sykehus eller omgjøring av ett eller to sykehus til Distriktsmedisinsk senter (DMS).

I tillegg foreslås ”Lykkeliten fødestue” på Rjukan nedlagt - kun av økonomiske hensyn. Foretaket tilbyr å opprettholde fødestuen hvis Tinn kommune dekker kostnadene ved driften. Men fødetilbud er et klart definert statlig ansvar!

Kommunene som har nedslagsfelt til Notodden og Rjukan sykehus har svært store avstander og dekker et areal som tilsvarer flere ganger Vestfold fylke. Veiene i Øvre Telemark er i så dårlig forfatning, og avstandene så store, at foretakets styremedlemmer ikke en gang er villige til å reise til styremøter på Rjukan. Samtidig skal altså akutt syke mennesker nå fraktes i ambulanse på de samme veiene!

I Soria Moria-erklæringen står det at den rødgrønne regjeringen vil opprettholde et desentralisert sykehustilbud, som blant annet sikrer ”nærhet til akuttfunksjoner og fødetilbud”.

Folkebevegelsen for lokalsykehusene krever at regjeringen holder sine løfter og griper inn overfor Helse Sør-Øst RHF og Blefjell sykehus HF, slik at foretakene opprettholder akuttfunksjoner og fødetilbud i Blefjell sykehus-området.

Vedtatt på Folkebevegelsen for lokalsykehusenes samling i Oslo søndag 24. februar 2008.

• Last ned uttalelsen som pdf-fil ved å klikke på overskriften her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar