lørdag 9. februar 2008

Fagforbundet: Åpent møte om sykehusstrukturen i Oslo 26. februar

Fagforbundet Oslo arrangerer åpent møte om endringene i sykehusstrukturen i hovedstadsområdet tirsdag 26. februar 2008 kl. 18.00 i Samfunnshuset - Samfundssalen, og skriver:

"Helse Sør-Øst arbeider med å endre sykehusstrukturen i vår region, med spesielt fokus på hovedstadsområdet. Fagforbundet Oslo oppfatter at dette arbeidet gjøres i et forrykende tempo, og at de arbeidsplaner som er kjent hittil, må innebære dramatiske endringer for sykehusstrukturen i hovedstaden.

Hvis framdriftsplanen følges, kan det bety at det bl.a. for Oslo er vedtatt en storstilet omlegging av sykehusstrukturen før sommerferien i 2008. Det må være et minimumskrav at ansvarlige myndigheter redegjør for hvilke konsekvenser dette vil få for sykehustilbudet til Oslos befolkning. Dernest må det være rimelig å forvente at bystyre, byråd, partier og organisasjoner og befolkningen selv har mulighet til å ytre seg før endringen realiseres.

Dette er bakgrunnen for at Fagforbundet Oslo arrangerer dette åpne møtet. Vi vil invitere statsråden som øverste ansvarlig for prosessen, samt representanter for Helse Sør - Øst som administrerer dette omfattende arbeidet. I tillegg inviteres byrådsleder Erling Lae, politiske partier i Oslo, forbund og organisasjoner."

Dette er åpent møte, og Folkebevegelsen for lokalsykehusene oppfordrer alle sykehusengasjerte i og rundt Oslo til å møte opp! Vi kommer tilbake med mer informasjon om møtet når det nærmer seg.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar