torsdag 28. februar 2008

Trenger vi alle sykehusene?

Adm dir Lars Vorland, Helse Nord RHF, har fått publisert en kronikk i avisa Nordlys, der han blant annet stiller spørsmål om vi "trenger alle sykehusene?".

"Enhver forandring blir oppfattet og beskrevet som «første spikeren i kista»", påstår Vorland og fortsetter: "- Av hensyn til pasientene kan vi ikke lenger ha det slik!"

KOMMENTAR:
Folkebevegelsen for lokalsykehusene og lokale sykehusaksjoner landet over har ikke protestert mot sentralisering av avanserte, høyspesialiserte inngrep. Ingen forventer f.eks. brystbevarende kreftkirurgi på hvert nes!

Det vi derimot forlanger, er at hjelp for vanlige sykdommer og skader skal finnes innen rimelig nærhet - på et fullverdig lokalsykehus.

Argumenteringen for sentralisering av høyspesialiserte behandlingsformer brukes dessverre som brekkstang for sentralisering av generell akuttberedskap og fødetilbud. Men det er to forskjellige saker!

• Les hele Vorlands kronikk i avisa Nordlys på nett ved å klikke på overskriften her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar