tirsdag 5. februar 2008

Kampen for fødeavdelingen i Narvik fortsetter (leserbrev fra trebarnsmor)

I Ofotens Tidendes nettavis fredag 1. februar 2008 , kunne man lese at fødeavdelingen også i år står i fare for å bli sommerstengt, og ikke nok med det så er det planer om å legge ned hele fødeavdelingen. Jeg kan ikke annet enn å si at dette har vi ventet på. Når utspillet kom i fjor om å sommerstenge fødeavdelinga ved Narvik sykehus så var det nok mange som skjønte at dette var et ledd i en fremtidig nedbygging.

Leder ved kvinneklinikken UNN Pål Øian, vil omgjøre ”vår” fødeavdeling til en jordmorstyrt fødestue. Han er for en ”modell” som går ut på å fjerne små fødeavdelinger og evt. erstatte dem med jordmorstyrte fødestuer. Han med flere er av den oppfatning at dette vil være med på å gi et bedre tilbud…

Det er viktig å merke seg at det råder STOR faglig uenighet på dette feltet. Dessverre ser det ut til at flere fagpersoner som er for omgjøring/nedlegging av fødeavdelinger sitter i maktposisjoner. Av den grunn blir de mer hørt og sitert i media enn fagpersoner som mener at økte avstander til akutthjelp og gynekolog medfører økt risiko for mor og barn.

Forskjell på en fullverdig fødeavdeling og en fødestue er svært stor. Med en jordmorstyrt fødestue vil vi miste dagens tilbud innenfor gynekologi, noe som vil ramme langt flere enn gravide og fødende kvinner.

Nå som vi har blitt en del av UNN ser vi tydelig at de plukker sykehuset vårt fra hverandre, bit for bit. Nylig har de bla. sagt opp to anestesisykepleierstillinger! Skal vi klare å beholde fødeavdelinga vår så tror jeg vi virkelig må kjempe med nebb og klør!

UNN ledelsen sier at sommerstengingen i fjor ”gikk greit”. For hvem gikk det greit, og etter hvilke kriterier? Det gikk greit i den forstand at ingen mødre eller barn kom fysisk til skade, etter hva vi vet. At alt gikk så bra som det gjorde var i et par tilfeller ren flaks og på grunn av frivillig innsats fra bla gynekolog Mario Rexer (som hadde ferie), og de jordmødrene som deltok i vakttjenesteordningen som kommunen opprettet. Ingen har spurt oss som ble rammet av sommerstengingen om vi synes det ”gikk greit”. Jeg etterlyser en brukerundersøkelse som grundig tar for seg hvordan sommerstengingen påvirket den enkeltes svangerskap, fødsel og barseltid.

Jeg synes det blir altfor enkelt å avfeie hele problematikken rundt sommerstengingen med at ”det gikk greit”. Vi har ei regjering og en helseminister er opptatt av å lytte mer til brukerne og inkludere dem i større grad. Da mener jeg at de nå bør gripe inn og ikke velge å innta ei passiv holdning om at de har ”full tillit til helseforetakene”. Folket har ikke lenger tillit til helseforetakene, det er i alle fall sikkert.

Jeg har enda håp om at regjeringsmakten vil vise vilje og styrke til å gå inn og få orden på et helsevesen som er på vei til å bli totalt rasert.

Helseforetakene har tydeligvis ikke noen intensjon om å lytte til brukerne. Vi ser at foretaksmodellen ikke samsvarer med å ivareta pasientene på best mulig måte – i et slik foretak er vi kun et produkt med en prislappe på. Jo rimeligere jo bedre…

Jeg oppfordrer alle blivende foreldre, foreldre, bestemødre og -fedre, venner med flere til å gjøre hva de kan for å bidra i kampen for fødeavdelinga vår! Sammen kan vi utrette mye – det er jeg helt sikker på!

Eva Vassdal, trebarnsmor fra Fagernes (Narvik)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar