lørdag 16. februar 2008

Kom med fakta, Øian - eller ti stille!

- Kom med fakta, eller ti stille, tordner gynekolog Margit Steinholt ved Helgelandssykehuset i Sandnessjøen. Bakgrunnen er de nye uttalelsene fra tidligere leder for Nasjonalt råd for fødselsomsorg, Pål Øian, om at små fødeavdelinger kan være en fare for både mor og barn.

Det er tre og en halv måned siden at rådet valgte å gå fra sine verv, i protest mot Helse- og omsorgsdepartementets håndtering av arbeidet med en nasjonal strategi for fødselsomsorgen. Nå har det tidligere rådet meldt seg inn i debatten på nytt, etter at de på eget initiativ har valgt å lage en sluttrapport.

- KAN KOSTE LIV
Nå har det tidligere rådet meldt seg inn i debatten på nytt, etter at de på eget initiativ har valgt å lage en sluttrapport. I rapporten kommer de med knusende kritikk mot Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad.

Tidligere leder Pål Øian gikk i flere intervjuer fredag enda hardere ut, og gjentar tidligere utspill om at helseministeren gambler med liv. - Slik fødselsomsorgen fungerer i dag, er det mange små fødeavdelinger som ikke har en kvalitetsmessig god nok drift. Ofte må de benytte seg av mange vikarer som ikke har den nødvendige erfaringen, og fødselstallene er også for små. Skulle det da oppstå komplikasjoner har en ikke kompetanse til å håndtere dette, og det kan koste liv for både mor og barn, sier Pål Øian til Aftenposten og legger til: - Brustad vet at slik fødselsomsorgen er nå kan den koste liv, og likevel gjør hun ingenting.

- NÅ ER DET NOK
Disse uttalelsene får gynokolog Margit Steinholt ved Helgelandssykehuset i Sandnessjøen til å tenne på alle pluggene. - Nå får det være nok. Enten får de komme med steinharde fakta, eller så får de trekke påstandene tilbake. Det eneste dette fører med seg, er å skape unødig bekymring hos de fødende, mener Steinholt.

De små fødeavdelingene har over lang tid vært nødt til å forholde seg til lignende utspill, og dette blir naturlig nok lagt merke til hos de fødende. - I mye større grad enn tidligere merker vi at gravide uttrykker bekymring rundt sikkerheten, og har de fødselsangst i utgangspunktet så gjør slike utspill alt mye verre.

POLITISK UTSPILL
At Pål Øian fortsatt settes i forbindelse med Nasjonalt råd for fødselsomsorg, synes hun er provoserende. - Det er utidig. På nyhetene i morges ble han først omtalt som leder, og de aller fleste vil oppfatte det som om at han fortsatt har en forbindelse til rådet. Dette gir ekstra tyngde, mens det i realiteten er et politisk utspill han kommer med, mener Steinholt - og legger ikke skjul på at slike uttalelser tar på: - At han sier at liv kan gå tapt, virker utrolig sterkt for både de gravide og for oss som jobber på små fødeavdelinger.

• Les hele artikkelen i Helgelands Blad på nett ved å klikke på overskriften her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar