onsdag 12. november 2008

Ap-politikere i Oslo: Ut mot Hovedstadsprosessen


NORDSTRANDS BLAD Den 20. november skal Hovedstadsprosessen vedtas. Lokale arbeiderpartipolitikere mener vedtaket bør utsettes.

På styremøte neste uke skal Helse Sør-Øst vedta en omorganisering for helseregionen som innebærer store endringer for hovedstaden (…). Lokale arbeiderpartipolitikere mener prosessen er udemokratisk.

- Uhørt
– Vi mener det er uhørt at en slik omfattende omorganisering skal vedtas uten at det på forhånd har vært en demokratisk prosess, sier Ørjan Johansen (A) og får støtte fra Steinar Andersen og Knut Hedemann som begge sitter i Nordstrand bydelsutvalgs arbeiderpartigruppe.

– Dessuten er vi ikke begeistret for at Ullevål ikke lenger skal være vårt lokalsykehus, sier Andersen og legger til:
– Det er heller ikke noe i papirene som tilsier at denne omorganisering gjør helseregionen mer økonomisk lønnsom.

Nordstrand Arbeiderpartilag har nå startet et opprop mot Hovedstadsprosessen.
– Vi er ikke imot omorganisering og forbedringer i helsevesenet, men Helse Sør-Øst har ikke vært åpne på hvorfor de vil omorganisere og hva de vil oppnå med det, sier Hedemann.

Lokalpolitikerne har nå sendt et brev til Helse Sør-Øst med anmodning om at vedtaket må utsettes.
– Forslaget er ikke godt nok utredet, sier Johansen.

• Les hele saken i Norstrands blad ved å klikke her eller på overskriften

• Klikk her for å komme til oppropet

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar