søndag 2. november 2008

Samarbeid, men ingen deltakelse i allianse

Organisasjonen Attac har invitert flere, blant annet Folkebevegelsen for lokalsykehusene, til å gå inn i en sykehuspolitisk allianse frem mot Stortingsvalget 2009. Landssamlingen diskuterte dette initiativet og ble til slutt enige om følgende:

Folkebevegelsen for lokalsykehusene vil arbeide for at kampen for å avvikle helseforetaksmodellen, gjeninnføre offentlig økonomistyring og folkevalgt styring blir en av hovedsakene i stortingsvalget neste år

Dette er helt avgjørende for å opprettholde fullverdige lokalsykehus og gode helsetilbud over hele landet.

Folkebevegelsen ser at vi har svært store oppgaver foran oss. Vi støtter og samarbeider gjerne på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå med alle som deler våre synspunkter. Men som nasjonalt nettverk har vi ikke mandat til å slutte oss til en sykehuspolitisk allianse som foreslått av Attac.

Folkebevegelsen for lokalsykehusene, landssamling i Oslo, november 2008

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar