onsdag 12. november 2008

Hovedstadsprosessen: Verneombud kritiske til sykehusreform


DAGSAVISEN Hovedstadsreformen hopper bukk over arbeidsmiljøet, advarer hovedverneombud.

Helse Sør-Øst (HSØ) er for lite opptatt av arbeidsmiljøet når sykehusene på det sentrale Østlandet nå omorganiseres, advarer hovedverneombud Ramona E. Braanen ved Ullevål universitetssykehus.

Hovedverneombud ved flere sykehus er bekymret.

– Det meste bestemt
– HSØ har satt ned arbeidsgrupper innenfor de forskjellige fagområdene for å finne ut hvilken modell som fungerer best. Men de skulle også ha tenkt på hvilke arbeidsmiljøkonsekvenser disse modellene kan ha, sier Braanen.
Hun tilhører et av sykehusene som kan bli sterkest berørt av endringene, ettersom Ullevål og Rikshospitalet kan bli slått sammen.
– HSØ har sagt at de ansatte skal delta i omstillingsprosessen, men vi synes ikke det har vært noe reelt i det. De fleste føler at det meste allerede er bestemt før det endelige styrevedtaket, sier Braanen.

Vedtaket fattes 20. november.

Kan bli retrett
Konsekvensen blir at problemene må håndteres i etterkant, når det også vil være tidspress for å gjennomføre omorganiseringen, advarer Braanen. Om det da viser seg at det er store kulturelle forskjeller mellom miljøene eller at omstillingen krever store nedbemanninger, kan det komme som overraskelser som slår beina under Hovedstadsprosessen, ifølge Braanen.

– Hvis det kommer opp saker som burde ha kommet opp i forkant, som er så graverende at det kanskje ikke er lurt å gjennomføre hele prosessen, bør det være åpning for en retrett. Det trenger ikke å bety at man ikke gjennomfører modellen, men at det blir endringer på noen områder. I hvert fall må man ta høyde for at man kan bli nødt til å bruke lengre tid enn planlagt.

• Les resten av saken i Dagsavisen ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar