lørdag 8. november 2008

Om sykehuskrav mot sentralisering

LEDER I HARSTAD TIDENDE Det tidligere Hålogalandssykehuset ble sprengt i en bitter krig mellom Stokmarknes, Narvik og Harstad.
Av de tre havnet Stokmarknes inn i Nordlandssykehuset. Narvik og Tromsø ble lagt inn på Universitetssykehuset Nord-Norge.

Etter forholdsvis kort tid ble det gjennomført en omorganisering i UNN. Den innebærer at sykehusene nå er delt inn i et antall ulike klinikker under ledelse av klinikksjefer i Tromsø. I Harstad og Narvik ble den overgripende lokale ledelsen fjernet.

Den samme prosessen er nå i gang i Nordlandssykehuset. De åtte forskjellige avdelingene på Stokmarknes sykehus skal legges inn under åtte sjefer i Bodø. Tilsvarende prosess går parallelt ved sykehuset i Lofoten.

Dermed mister alle de fire sykehusene i Hålogaland en ledelse som ser de lokale utfordringene og ivaretar de lokale interessene til ansatte og pasienter.

Sykehusene i Harstad og Narvik har høstet erfaring med klinikksystemet, en organisering som oppfattes som lite hensiktsmessig ved lokalsykehusene. Ledelsen i Tromsø ser annerledes på det fordi man naturligvis får en sterk sentral styring og kontroll.

I går overleverte støtteforeninga for Harstad sykehus et krav til ledelsen i UNN om en egen ledelse ved sykehusene i Harstad og Narvik. Kravet støttes også av representanter for de ansatte.

Kravet begrunnes med at den nye ledelsesstrukturen gir en dårlig oversikt over drift og virke. Den er byråkratisk, gir en dårligere informasjonsflyt og reduserer medinnflytelsen.

Kravet ble lagt frem for styret i UNN på et møte i Harstad. Styreleder Jorhill Andreassen, erfaren Høyre-politiker fra Lenvik, avviste forslaget. Hun begrunner det med at det er viktigere å arbeide for å styrke fellesskapsfølelsen mellom de to lokalsykehusene og sykehusene i Tromsø.

Sykehusets venner i Vesterålen argumenterer med at fjernstyring vil føre til nedlegging av sykehuset.

Lokalsykehusene har vært utsatt for jevnlig press i årene etter sykehusreformen. Slik sett var det bare en naturlig fortsettelse da UNN-direktør Tor Ingebrigtsen i går annonserte nye kutt ved Harstad sykehus.

Folk i Hålogaland har ikke først og fremst bruk for sykehusdirektører. Det vi har bruk for er best mulige og tilgjengelige sykehustjenester. Det fordrer at vi lokalt har noen som står på for de lokale interessene og lokalsykehuset.

Når beslutningstakerne sentraliseres, sentraliseres også tilbudene. Men det er langt fra gitt at det alltid er fornuftig.

• Les lederen i Harstad Tidende ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar