torsdag 13. november 2008

- Liv og helse på spill

NRK NORDNYTT Tillitsvalgte varsler myndighetene om sykehuskutt.
- Reduksjon i sengeposter på medisinsk klinikk på Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) setter pasientenes liv og helse i fare.


Det skriver de tillitsvalgte ved klinikken i et brev til klinikkledelsen, styret ved UNN, Fylkeslegen i Troms og til Arbeidstilsynet.

Dramatisk situasjon
Det er en dramatisk situasjon de tillitsvalgte tar opp i brevet som ble sendt i dag torsdag.
Utgangspunktet er at sykehuset må spare 16,5 millioner kroner for å komme i økonomisk balanse i 2009.
Kutt i sengepostene ved medisinsk klinikk kommer nå på toppen av de omstillingene som allerede er planlagt i det langsiktige omstillingsarbeidet.
Det blir stadig flere heldøgnsinnlagte pasienter. Også tallet på dagpasienter øker kraftig.

Eldre får det verst
Verst går nå kuttet i heldøgnsplasser ut over geriatriske pasienter, det vil si de eldre. Der forsvinner nesten halvparten av de 26 sengeplassene denne pasientgruppa har ved UNN Tromsø.

UNN Harstad mister fire sengeplasser på medisinsk avdeling. Hvor mange, eller om det kuttes på sengeplasser i Narvik, er ikke klart.
Alt dette betyr blant annet at flere pasienter må samlokaliseres. Det bekymrer de ansatte på klinikken fordi det øker risikoen for å spre sykehusinfeksjoner.

- Plikt til å varsle
I dag er for eksempel en post ved UNN Tromsø stengt på grunn av NORO-virus.

- Allerede før disse nye innsparingene kom, var situasjonen kritisk. Vi har overfylte avdelinger og konstant overbelegg med korridorpasienter. Vi må også av og til avvise pasienter. Når så pålegget kom om å redusere antall sengeplasser ytterligere fra 64 til 48 senger, parallelt med at det skal nedbemannes, da har vi nådd en grense som gjør at det er uforsvarlig og at liv og helse står på spill. Vi som fagpersoner har en plikt til å varsle om dette til myndighetene, sier overlege Torgeir Engstad ved Indremedisinsk avdeling til NRK.

• Les hele saken på NRK Nordnytt ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar