onsdag 12. november 2008

Helse Sør-Øst: Sykehus-kabalen er klar


ØSTLANDETS BLAD Helse Sør-Østs innstilling til sykehusorganisering presenteres i morgen og styrebehandles 19. november.

Helse Sør-Østs intensjon er å spare og effektivisere og sikre kvaliteten på helsetjenestene i landets største helseregion. Oslo og Akershus har i dag til sammen ni helseforetak som betjener en befolkning på en drøy million.
Helse Sør-Øst gjør omfattende grep for å samle spissfunksjoner, samordne akuttfunksjoner og sørge for at lokalsykehus med basisfunksjoner har tett dialog med primærhelsetjenesten.
Forslagene til nye opptaksområder har vært ute på høring frem til 20. oktober.

Endringer.
Helse Sør-Øst har foreslått størst endringer i Oslo-området, og disse forslagene har skapt mest debatt og profesjonskamp. Rikshospitalet og Ullevål skal omorganiseres som ett sykehus. Aker universitetssykehus blir lokalsykehus sammen med Lovisenberg og Diakonhjemmet.
Ahus Akershus universitetssykehus (Ahus) skal som kjent ta over Follos befolkning, pluss et par av bydelene i Groruddalen Oslo øst.

• Les saken i Østlandets Blad ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar