onsdag 12. november 2008

Hadsel Høyre vil reversere sykehusreformen


VESTERÅLEN ONLINE I en resolusjon fra årsmøtet mener Hadsel Høyre at sykehusreformen har slått feil, og at den bør reverseres.

I årsmøteuttalelsen slår lokallaget fast at lokalsykehuset på Stokmarknes er viktig for befolkningen i Vesterålen, og at Hadsel høyre støtter innspillene om å beholde lokal sykehusledelse.

Fremtiden til lokalsykehuset handler om tryggheten for liv og helse for befolkningen i Vesterålen. Hadsel Høyre som politisk parti og med aktive politikere har en viktig rolle å ivareta, nemlig ombudsrollen på vegne av befolkningen i Hadsel. Den rollen er viktig å utøve i denne saken. Hadsel Høyre vil ivareta denne ved å si klart i fra at det som har skjedd i prosessen rundt organiseringen av Nordlandssykehuset HF ikke kan aksepteres. Hadsel Høyre gir sin støtte til innspillene som har kommet fra ansatte, tillitsvalgte og andre når det gjelder prosessen og forslaget som nå foreligger om organiseringen av Nordlandssykehuset HF. Hadsel Høyre ber styret i Nordlandssykehuset lytte til befolkningen og ansatte i Nordlandssykehuset Vesterålen.

Høyre mener foretaksreformen er feilslått politikk og vil reversere reformen. Høyre vil samle Norge til ett helserike og avvikle dagens foretak.

• Les hele saken på Vesterålen Online ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar