mandag 3. november 2008

– Vent med endringer i sykehusstruktur


ØSTLANDETS BLAD – Helse Sør-Øst bør vente med å endre sykehusstrukturen til helseministerens forslag til helsereform presenteres, mener Elsie Ørstavik. Ørstavik er med i Aker sykehus' venner, som igjen er tilsluttet Folkebevegelsen for lokalsykehusene.

Utsettes
Styret i Helse Sør-Øst skal etter planen vedta Hovedstadsprosessen i neste styremøte, onsdag 19. november.
I helgen vedtok Folkebevegelsen en uttalelse der de ber om at Hovedstadsprosessen utsettes.
– Det gjør vi fordi helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen tidlig i høst varslet en ny reform: Samhandlingsreformen. Han nedsatte en ekspertgruppe som skal gi ham råd om hvordan samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten (sykehusene) og kommunehelsetjenesten kan bli bedre gjennom økonomiske og juridiske virkemidler.

Ulogisk
Reformen presenteres i april neste år.
– Og da synes vi det er ulogisk at store, strukturelle endringer vedtas av Helse Sør-Øst, bare måneder før Samhandlingsreformen legges frem for politisk behandling, sier Ørstavik, og legger til:
– Med utgangspunkt i dagens organisering og utfordringene fremover, må omorganiseringen ivareta behovene for fullverdige lokalsykehus for folk i hele Helse Sør-Øst, sier Ørstavik.

–Follo under Aker
Folkebevegelsen for lokalsykehusene er opptatt av at Aker universitetssykehus får beholde akuttkirurgi, rus og psykiatri.
– Og vi mener at Aker fortsatt bør ha ansvar for befolkningen i Groruddalen og Follo, sier Ørstavik.

• Les saken i Østlandets Blad ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar