søndag 9. november 2008

Globaliseringskonferansen: Helse skal ikke være butikk


FAGBLADET Riv sykehusene ut av markedsøkonomien og ta den demokratiske styringen tilbake. Det var hovedkravet på seminar om helsepolitikk på helgens globaliseringskonferanse.

Folkevalgt styring av sykehusene er erstattet av foretak som styres etter bedriftsøkonomiske regler og lønnsomhetsprinsipper. Resultatet av markedsstyring er mindre demokrati, store underskudd, nedlegging av lokalsykehus og snevre økonomiske hensyn framfor friskere pasienter, advarer rådgiver Unni Hagen i Fagforbundet.

Vil ha demokratiet tilbake
Strategi for en demokratisk helsereform var en av over 80 seminarer som gikk av stabelen under helgens store globaliseringskonferanse.

Sammen med innledere fra Attac og LO belyste Unni Hagen fra Fagforbundet resultatene av omlegging til markedsorienterte helseforetak og stilte spørsmålet: Helse eller butikk?.

Konkursbo
- Aldri før har det vært overført så mange penger til sykehusene. Samtidig går helseforetakene med milliardunderskudd. Det nye regnskapssystemet som sykehusene ble pålagt å bruke etter innføringen av sykehusreformen har gjort sykehusene til rene konkursbo, sa Unni Hagen.

Uhensiktsmessig regnskapssystem
Etter det nye regnskapssystemet skal nye høye verdier på bygningsmassen avskrives i regnskapet. Resultatet er underskudd som resulterer i innstramminger som går kraftig ut over helsetjenester til befolkningen, påpekte Hagen.

Leie egne bygninger?
Hun opplyste at i løpet av høsten vil helseregion Sør Øst vurdere å opprette et selskap for sykehusbygningene, som helseforetakene så må leie tilbake. Høy husleie vil også bidra til vanskeligere sykehusøkonomi og innsparingskrav. Et stort problem er at store saker avgjøres i styret i helseforetaket, og ikke i folkevalgte organ.

IKT-tjenester i A/S
Et annet forslag går ut på å opprette et aksjeselskap for IKT tjenestene. Dette kan gjøre systemene mer sårbare og svekke sykehusenes kontroll med pasientinformasjon. Det kan videre legge til rette for oppstykking og privatisering av deler av virksomheten, frykter hun.

Krever folkevalgt styring
Både innledere og engasjerte deltakere fra salen vil heise fram styring av sykehusene til en hovedsak foran valget i 2009. Politikerne må ta makten tilbake. Helse skal ikke være butikk, poengterte Unni Hagen.

• Les hele saken i Fagbladet ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar