fredag 7. november 2008

Innlandet: Sykehusene må spare 90 millioner

OPPLAND ARBEIDERBLAD Sykehuset Innlandet får et underskudd på 90 millioner kroner i år. Det fører til nedbemanning og færre senger.

- Vi leverer så røde tall, fastslo administrerende direktør Torbjørn Almlid da styret i Sykehuset Innlandet (SI) behandlet den vanskelige økonomiske situasjonen i går.

Resepten er i tillegg til det Almlid karakteriserer som betydelig nedbemanning også ytterligere reduksjon i sengetallet, koordinert ferieavvikling mellom divisjonene og endringer i behandlingstilbudet. Innleie via eksterne firmaer skal også reduseres til det absolutt nødvendige.

- Sykehuset Innlandet har ikke god nok kontroll over økonomien, påpekte Almlid, som forlater Sykehuset Innlandet til fordel for Norsk Tipping fra årsskiftet.

Blant årsakene er høy klinisk aktivitet som ikke er fullfinansiert, et kostbart lønnsoppgjør, særlig i ambulansetjenesten og at tidligere vedtatte tiltak ikke er gjennomført.

Almlid opplyste at sykehuset i Lillehammer har det største underskuddet med minus 17,6 millioner kroner hittil i år. Gjøvik sykehus sto for 6,0 millioner i underskudd.

Styreleder Peder Olsen slo likevel fast at dagens sykehusstruktur ligger fast. Riktignok har det vært vurdert å redusere Tynset fra å være et lokalsykehus til å bli et distriktsmedisinsk senter, men den tanken ble forkastet.

• Les saken i Oppland Arbeiderblad ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar