fredag 7. november 2008

Sykehusvennene kjemper med nebb og klør for Aker


GRORUDDALEN.NO Kirurgisk Auditorium på Aker sykehus var folksomt under Aker Sykehus Venners siste medlemsmøte. Mange ville vise sin støtte til sykehuset gjennom å møte opp, og de lover å slåss videre for sykehuset.

- Det er et rotterace som pågår. Ingen ønsker å bli omorganisert. Hvert eneste medlem er en stor støtte for oss, sier leder Torstein Winger i Aker Sykehus Venner (ASV).
Under møtet redegjorde Winger for status for Hovedstadsprosessen, som har vært ute på høring tidligere i høst.
- Helse Sør-Øst vil at Aker skal være lokalsykehus med begrenset akuttkirurgi. Det betyr i praksis at akuttkirurgien forsvinner. Vi ønsker derimot at Aker skal være et lokalsykehus med akuttkirurgi, sier han.

Befolkningssammensetning
Sykehusets foreslåtte opptaksområde var også tema under møtet.
- Hele Groruddalen bør tilhøre samme sykehus. Det har blant annet å gjøre med befolkningssammensetningen.
Levekårsforskjeller i Oslo ble også trukket fram.
- Det er ingen hemmelighet at Groruddalen ikke kommer heldigst ut. Nettopp de pasientgruppene et lokalsykehus skal følge opp bor i Groruddalen.

For Groruddalen
Vennene mener derfor det blir feil at Aker ikke skal være sykehuset for nettopp Groruddalens befolkning.
- Ahus sier de skal klare oppgavene. Jeg skal ikke si noe negativt om Ahus, for det er helt klart at det er et hypermoderne sykehus. Men de har ikke erfaring med Oslos drabantbybefolkning.
- Dessuten er det veldig uheldig å ikke ha hele Oslo i ett opptaksområde, sier Winger.

Godt forskningsmiljø
Under møtet fikk vennene også et innblikk i forskningen som foregår ved sykehuset.
Kåre Birkeland fortalte om diabetesforskningen, som har lang tradisjon ved Aker, mens Anne Rossebø fortalte om en studie av sykdommen aortastenose som startet ved Aker og som i høst har vært publisert i New England Journal of Medicine.
- To fremragende eksempler på Akers forskningsmiljø som sterkere krefter ønsker å pulverisere, mener Winger.
Dersom Aker mister universitetsstatusen er det nemlig ganske sannsynlig at forskingsmiljøet forsvinner fra Aker til andre sykehus.

- Vi må slåss
Vennene trakk også fram det økonomiske perspektivet.
- Pasientenes situasjon, og ikke økonomi, må bestemme pasientenes liggetid. Vi må slåss for at pasientene skal få det beste tilbudet. Aker skal være et storbysykehus med akuttkirurgi og spisskompetanse, mener Svein Sandberg.

Hans Christian Bestum kom også med en klar oppfordring.
- La oss slåss for dette sykehuset, som rent økonomisk sett, har drevet i balanse i mange år.

• Les saken i Groruddalen.no ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar