torsdag 13. november 2008

Vil ha Follo til Ahus før 2011


Helse Sør-Øst innstiller på å overføre Follo fra Aker til Ahus før 2011.
Innstillingen som skal styrebehandles av Helse Sør-Øst 20. november, ble presentert for pressen i ettermiddag.

Tidligere tidspunkt
Inndeling i sykehusområder innebærer at ansvaret for tjenester til befolkningen overføres fra Oslo sykehusområde til Akershus sykehusområde innen 31.12.10.
"Det vurderes om en slik overføring kan påbegynnes fra et tidligere tidspunkt", står det i innstillingen.
Adm.dir. Bente Mikkelsen i Helse Sør-Øst sier til ØB at hun ikke kan konkretisere nærmere når Ahus skal overta ansvar.
-Det er snakk om en gradvis innfasing. Når dette skal skje, kan jeg ikke si mer presist i dag
Aker universitetssykehus blir en del av det nye Oslo universitetssykehus HF, som etableres fra 1. januar neste år.
Foruten Aker, inngår Rikshospitalet og Ullevål i det nye foretaket.
-Kan være en fordel. På spørsmål fra ØB om det kan være en fordel for Follo å overføres tidligere til Ahus, svar styremedlem i Aker-styret Odd Vangen (Sp) fra Ås slik:
-Det er avgjort en fordel hvis forholdene legges til rette for det.
Vangen sier til ØB at det er gunstigere ikke å være hos en utgående eier lenger enn nødvendig.
– Fordi hele Aker-systemet vil innrette seg mot en omstilling mot lokalsykehusfunksjoner.

• Les saken i Østlandets Blad på nett ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar