tirsdag 25. november 2008

Narvik: Arbeiderpartiet og helseforetaksmodellen

Mandag 17 november meldte jeg meg ut av Det Norske Arbeiderpartiet som jeg har vært medlem av siden sommeren 2007. Jeg har kommet frem til den konklusjon at jeg ikke kan støtte et parti som ikke tar et skikkelig oppgjør med dagens helseforetaksmodell.

Helseforetaksmodellen som Stoltenberg-regjeringen iverksatte i sin forrige periode ser ut til å ha slått feil. Sykehusene går med vanvittige underskudd, nedskjæringer truer - og gjennomføres.

Tilbudende ved lokalsykehusene endres - ofte til det værre for lokalbefolkningen. Det sies at stadig fler behandles, og det stemmer kanskje, men samtidig hører vi at de virkelig syke og svake - de dyreste pasientene må vente lenger?
Helse-Norge er blitt butikk. Her er det kroner og ører som teller, og bedriftsøkonomi som rår...
Dette er en helsepolitikk som jeg absolutt ikke kan støtte.

Jeg kan på ingen måte se at denne modellen fremmer de sosialdemokratiske verdiene som bør ligge til grunn for Arbeiderpartiets politikk.
Våre lokalsykehus står i fare.

Jeg ønsker et parti velkommen som kan få vårt Helse-Norge på beina igjen, og ei regjering som klarer å sette brukerne og lokalsykehusene i sentrum!

Eva Vassdal
Narvik, 24.11.2008

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar