torsdag 20. november 2008

Maartmann-Moe på Fagforbundets sykehuskonferanse: La kommunene eie og drive lokalsykehusene!


FAGFORBUNDETS NETTSIDER Vi trenger å sette pasientene i sentrum, ikke behandlingen. Det mener fastlege Kjell Maartman-Moe om sykehusreformen på Fagforbundets sykehuskonferanse. Han ønsker at kommunene skal gå sammen for å eie og drive lokalsykehus.

Kjell Maartmann-Moe går i rette med krisemaksimeringen i helsesektoren. Det er ingen krise i norsk helsevesen, men det er mange muligheter for forbedringer. Krisemaksimeringen må ikke stå i veien for samarbeid.
Maartmann-Moe, som er fastlege på Grünerløkka i Oslo, etterlyser først og fremst systemer og strukturer som bærer ansvaret for helheten i et behandlingsforløp. Vi trenger å sette pasientene i sentrum, ikke behandlingen. Idag sendes pasientene rundt i systemet som pakker. Dt må det bli en slutt på.
Helsevesenet bør drives etter LEON-prinsippet. Det vil si "Laveste effektive omsorgsnivå". Slik er det ikke i dag.
- Norsk helsevesen bygges ovenfra og ned, men det som trengs er å bygge nedenfra og opp. Vi trenger å en primærhelsetjenestedrevet helsereform, ikke en spesialisthelsedrevet helsereform.
Han vil ha lokalsykehus som er eiet og drevet av kommunene i et område. Slik vil man få et godt samarbeid mellom sykehus og fastlege. Kanskje vil det også revitalisere lokalpolitikken, undrer Maartmann-Moe.

• Les saken på Fagforbundets nettsider ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar