fredag 21. november 2008

Statsrådene reddet Sykehuset Telemark


TELEMARKSAVISA Sykehuset Telemark opprettholdes som eget helseforetak. Men dette hadde ikke skjedd uten klar beskjed fra tidligere helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad og nåværende helseminister Bjarne Håkon Hansen.

For signalene fra både administrasjonen i Helse Sør-Øst og de fleste styremedlemmene var helt entydige. I utgangspunktet ønsket man at også Telemark og Vestfold skulle slås sammen til ett helseforetak, på lik linje med de andre sykehusområdene.

MÅ VISE RESULTATER
Fra styret og administrasjonen kom det klare signaler på at sykehusene i Telemark og Vestfold vil bli slått sammen hvis de ikke kan vise til resultater.
- Jeg synes det er synd at vi ikke gjennomfører prinsippet fullt ut, sa styremedlem Kirsten Huser Leschbrandt.

Også styremedlemmet Finn Wisløf var av samme oppfatning. - Selv om jeg ser problemene i Vestfold og Telemark, så er det å utsette det på denne måten å bryte med det prinsippet vi har lagt til grunn, sa han.

MÅ IKKE LAGE NY STØY
Styremedlemmet Andreas Kjær fra Telemark var en av de få som ga sin klare støtte til den prosessen som sykehusene i Telemark og Vestfold er blitt enige om.
- Jeg tror vi har større sjansen til å få en samhandling og fornuftige oppgavefordelinger hvis vi utnytter den roen som nå er i området. Jeg tror det vil kunne bli stor ståhei om man rører ved dette, advarte han.

Kjær var også den som påpekte at helse- og omsorgsministeren har vært ute med et løfte til innbyggerne i Telemark.
- Med få unntak har også høringssvarene vært klare i forhold til dette, sa Kjær.

• Les hele saken i Telemarksavisa ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar