torsdag 13. november 2008

Nordlandssykehuset: - Vedtok omstridt omlegging


NRK NORDLAND Protestene førte ikke frem. Lokalsykehusene i Lofoten og Vesterålen mister sin lokale ledelse.

Styret vedtok å innføre klinikk-modellen med syv mot fire stemmer i dag. Omorganiseringen er omstridt, fordi den medfører at lokalsykehusene i Lofoten og Vesterålen mister sin lokale ledelse.

- Inntrykket var at dette var bestemt på forhånd. Samtidig er jeg jo litt skuffet, når en så stor del av befolkningen er så klar på at vi ønsker lokal ledelse, sier Torunn Ulriksen i Sykehusets Venner.

Samtlig fire representanter i styret fra Lofoten og Vesterålen stemte i mot forslaget, men flertallet stilte seg bak forslaget fra styreleder Stig Fossum.

Nordlandssykehuset deles opp i åtte fagklinikker. Slik vil direktøren sikre bedre fagmiljøer og et godt tilbud for pasientene.
- Jeg syntes styret har gjennomført veldig gode drøftinger i dag. Jeg tror det er en stor forståelse for at når vedtaket nå er kommet, så må vi alle gjøre det beste for at finne løsninger som gjør at vi får realisert dette, sier styreleder Stig Fossum.

Lokale koordinatorer
Lokalsykehusene mister dermed sin plass rundt direktørens bord i Bodø, men får lokale koordinatorer i steden. Disse får imidlertid begrenset makt og innflytelse på hvordan sykehusene skal styres.

- Fag, administrasjon og økonomi henger sammen, og den øverste ansvarlige i nordlandssykehuset er direktøren. Det er han som rapporterer til styret, og gjennom koordinatorer har han muligheten til å skaffe seg en framskutt funksjon også i Lofoten og Vesterålen, sier Fossum.

• Les resten av saken hos NRK Nordland ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar