onsdag 12. november 2008

LO i Vesterålen: - Helseministeren må gripe inn


VESTERÅLEN ONLINE - Helseministeren bør nå gripe inn og stoppe foretaksdirektøren og styret i Nordlandssykehuset, mener lederen for LO i Vesterålen John Helmersen.

I et åpent brev til regjeringa og partiene i Stortinget gjør de det klart at det vil bli vanskelig å holde på medlemmene i den kommende valgkampen dersom lokalsykehuset blir redusert.

LO i Vesterålen er opptatt av at det skal være et forsvarlig og framtidsretta akutt – og intensivtilbud for befolkningen i Vesterålen ved Nordlandssykehuset på Stokmarknes, skriver de i brevet.

– Vi er nå oppmerksom på at styret for Nordlandssykehuset i møte 13.november 2008 etter alt å dømme skal ta stilling til både planene for nybygg for Stokmarknes, og et forslag om å fjerne den lokale sykehusledelsen. Etter mønster av det som har skjedd ved lokalsykehusene i Harstad og Narvik. Disse sykehusene ble lagt under Universitetssykehuset i Nord-Norge – UNN. Erfaringen fra organiseringa der viser en sentralisering til Tromsø av funksjoner og kompetanse – og større flytting av pasienter til Tromsø, skriver de i brevet.

Videre står det:
«LO i Vesterålen har kvelden den 13. november representantskapsmøte, der vi starter Medlemsdebatten foran Stortingsvalget 2009, der vi skal stille den sittende regjering og alternative regjeringskonstellasjoner spørsmål om hvilken politisk kurs som skal følges. I Vesterålen vil sykehuspolitikken neppe bli et perifert spørsmål i denne forbindelse.
Hvis man fra regjeringa slipper løs den sentralisering og nedbygging lokalsykehusene i Vesterålen og Lofoten som det nå synes å ligge an til, vil vi få en mildest talt dårlig og snublende start på medlemsdebatten i denne regionen, og med et gedigent negativt fortegn.
»

• Les hele saken på Vesterålen Online ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar