onsdag 12. november 2008

OPPROP MOT HOVEDSTADSPROSESSEN

OPPROP I REGI AV NORDSTRAND ARBEIDERPARTI

Mitt lokalsykehus må bevares!

Att: Styret i Helse Sør-Øst.

- Jeg protesterer mot at styret i Helse Sør-Øst på styremøte 19.november skal vedta en omorganiseringsmodell som berører helsetilbudet for store deler av Oslos befolkning.
Jeg mener at å flytte lokalsykehusfunksjonen for befolkningen i Groruddalen utenfor byens grenser, til nye A-hus, og legge ned lokalsykehustilbudet - med akuttmottak - ved Ullevål for befolkningen i bydelene Nordstrand, Østensjø, Nordre Aker og Søndre Nordstrand må grundig konsekvensutredes før et vedtak fattes!-

Med hilsen

KLIKK HER ELLER PÅ OVERSKRIFTEN FOR Å SIGNERE OPPROPET

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar