onsdag 5. november 2008

Skal orientere stortingskomite


Stortingets helse- og omsorgskomité arrangerer torsdag 6. november en åpen høring om svangerskapsomsorg og fødetilbud.

På høringer får spesielle grupperinger lov å legge fram sitt syn på saken, og her møter Den norske legeforening, Norsk gynekologisk forening, Den norske jordmorforening, og ikke minst: Folkebevegelsen for lokalsykehusene. Denne er representert med koordinator Bente Øien Hauge og Eva Opshaug Teigen, som presenteres som lokal aksjonist.

- Vi har bare et kvarter til rådighet, så vi har valgt nøye hva vi vil ta opp. Vi fokuserer på det med sommerstenging og nivådeleing av fødeenhetene. Vi synes ikke at fødestue er et godt nok alternativ, så vi kjemper for et fullverdig fødetilbud på småsykehusene, sier Eva Opshaug Teigen.

Også organisasjonen Liv laga - organisasjon for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg, for foretrede for komitéen, og her møter leder og nestleder. I denne organisasjonen er narvikkvinnen Eva Vassdal styremedlem.

Bakgrunnen for høringen er et forslag fra stortingsrepresentantene Sonja Irene Sjøli, Linda C. Hofstad Helleland og Olemic Thommessen om en bedre svangerskapsomsorg, et tryggere fødetilbud og bedre oppfølging i barseltiden. De ønsker at Stortinget skal be Regjeringen om blant annet å heve kvaliteten i fødetilbudet og å innføre nye kvalitetsindikatorer for fødetilbudet.

Flere fra Narvik er aktiv i Folkebevegelsen for lokalsykehus. Sist helg deltok Anita Fjellfoss og Dagny Pettersen fra Narvik på en samling for i Folkebevegelsen. Her var det faglig oppdatering, og Folkebevegelsen vedtok flere uttalelser. Se mer på http://lokalsykehus.blogspot.com/

• Les saken i Ofotens Tidende ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar