fredag 2. mai 2008

Fagforbundet: Fra sykehusmøtet i Sandefjord 29. april

Fra Fagforbundets nettsider:
"Vi kunne både høre og kjenne engasjementet blant folk," sier fylkesleder Merete Dahl om gårsdagens (29. april, min anm.) åpne møte på Sandefjord sykehus arrangert av Sykehusets Venner.

Helse Sør-Øst har besluttet å slå sammen Vestfold og Telemark til ett sykehusområde, og de hundre fremmøtte var ikke det minste tvil om at dette var en dårlig løsning.

Fagbevegelsen var aktive deltakere under møtet, og flere fremtredende tillitsvalgte fra LO og Fagforbundet i Larvik, Sandefjord og Telemark hadde møtt opp. "Salen var full og engasjementet var stort. Vi har lenge påpekt de negative konsekvensene av å styre sykehussektoren etter forretningsbaserte prinsipper," sier Merete Dahl.

"Nå må vi virkelig brette opp ermene og sørge for at folk blir gjort oppmerksomme på det som skjer. Kjempeunderskuddene i sykehusene er et fiktivt problem som skyldes det nye økonomistyringssystemet som kom med helsereformen. Sykehusene kan ikke styres som private bedrifter. Møter som dette kan forhåpentlig bidra til å sette hele sjukehusdebatten i et nytt lys og gi rom for økt fokus på på sykehusenes primæroppgave - folks helse," sier Dahl."

• Klikk på overskriften her for å lese hele referatet på Fagforbundets nettsider om sosial og sykehus. Let deg så fram til "Sykehuskamp og tall" eller Fagforbundet Vestfold.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar