torsdag 1. mai 2008

Kragerø: Kondolansevisitt på dagrehab'en

Ordfører Kåre Preben Hegland avla fredag dagrehabiliteringsavdelingen på Kragerø sykehus en kondolansevisitt, i anledning av at den legges ned 1. mai.

Dagrehabiliteringen for eldre hjemmeboende legges ned fra 1. mai. Siden nyttår har sykehuset hatt et overforbruk på rundt 200.000 kroner måneden for å opprettholde den for 12-15 hjemmeboende eldre.

– Det er et kjempegodt tilbud, og alle er enige om at det er leit å legge det ned. Men vi har ennå ikke fått svar fra Helse Sør-Øst på vår henvendelse om midler til det. Vi er veldig skuffet over at det ikke er skjedd noe, men kan ikke la underskuddet fortsette, sier sykehusets direktør Grunde Grimsrud.

Trist stemning
Så langt har ikke kommunen sett noen mulighet for å kunne bidra til å opprettholde tilbudet, og ordførerens besøk der fredag fremsto som en kondolansevisitt. Stemningen var trist og oppgitt blant brukere og ansatte, og han nøyde seg med å håndhilse på og småprate med de 12 brukerne som var til stede under besøket. Vi vet ikke hva Hegland sa, men han hadde neppe mange oppmuntrende ord. Overfor pressen kunne han iallfall ikke love en eneste krone fra den økonomisk hardt pressede kommunen. Men den risikerer nå å få flere pleietrengende i køen for kommunale tilbud. Noe som i lengden kan koste mer enn de to-tre millionene som trengs årlig for å opprettholde dagrehabiliteringen.

– På vippen
– En del av brukerne er på vippen til å trenge økt omsorg når de mister dette tilbudet. Men det er ventelister for både omsorgsboliger og sykehjemsplass, og det nye kommunale tilbudet i Røde Kors-huset er beregnet på enn helt annen og frisk gruppe hjemmeboende, fastslår enhetsleder Siri Lundstrøm overfor KV.

Dagrehabiliteringen har i det siste krevd 3,7 årsverk. Sykehuset vil prøve å få de ansatte omplassert til andre stillinger, opplyser Grimsrud. Det er for øvrig et lite paradoks at sykehuset nå har i alt ca. 130 årsverk, mer enn noen gang tross at flere enheter/funksjoner er lagt ned de siste årene.

Grimsrud mener Helse Sør-Øst ikke har villet si noe om dagrehabiliteringstilbudet før helseforetaket har fått kontroll med økonomien og de kjempestore underskuddene.

• Hentet fra Kragerø Blad Vestmar på nett, klikk på overskriften for å lese saken der

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar