søndag 11. mai 2008

Helsetilsynets ufullstendige og misvisende rapport om småfødeavdelinger

Eva Vassdal fra aksjonskomiteen for Narvik sykehus har skrevet et leserinnlegg med denne tittelen. Innlegget er blant annet gjengitt i Ofotens Tidende. I brevet kritiserer Vassdal rapporten som Helsetilsynet publiserte tidligere denne måneden. Hun skriver blant annet:

"Det er i utgangspunktet bra at Statens Helsetilsyn har gjort en gjennomgang av de små fødeavdelingene, men jeg er svært uenig i deres konklusjon. Jeg har problemer med å forstå hvorfor de ikke har tatt for seg de andre fødeinstitusjonene også slik at tilsynet, departementet og andre kunne fått et sammenligningsgrunnlag. Dessuten er flere av opplysningene i brevet direkte feil.

Rapporten er rett og slett en oppsummering av tilsynserfaringer og vurderinger av de små fødeavdelingene, og Helsetilsynet innrømmer selv at de dataene de støtter seg på er mangelfulle. Til tross for dette velger de å holde på sin tidligere konklusjon: ”Etter vår vurdering er det ikke tilsynsmessig grunnlag for å endre våre anbefalinger om å omgjøre de fleste av landets små fødeavdelinger til fødestuer.”

Jeg kan ikke annet enn å falle for fristelsen til å leke med tanken om at dette ser ut som et ”bestillingsverk” i forbindelse med at Pål Øian og det tidligere Nasjonalt Råd for fødselsomsorgs lenge har hatt et ønske om å legge ned små fødeavdelinger. Men når dette er sagt så har det tidligere Rådet fulgt oppdraget de fikk av et enstemmig Storting i 2001, nemlig å jobbe for nedleggelse av de små fødeavdelingene.

Jeg synes det er merkelig at det lages en rapport som er så ufullstendig og ensidig. Det at den tar med, og forhåndsprosederer saker som er under behandling er også forunderlig. Jeg stiller meg undrende til om det virkelig er seriøst at den skal kunne vektlegges i forhold til arbeidet med den nye nasjonale planen for fødselsomsorg.

Det er neppe tilfeldig at denne rapporten kommer akkurat nå som det tidligere Nasjonalt Råd for fødselsomsorg har blitt erstattet av et nytt, og det samtidig som fødselsomsorgen er under omstrukturering.

Dersom rapporten skulle ha hatt en reel verdi så måtte den for det første tatt for seg HELE "føde-Norge" - alle fødeenheter, store som små. Slik den er nå så gir den et bilde av at det kun er ved de nevnte små fødeavdelingene at tragiske hendelser skjer. Alle vet vi at dette ikke er tilfelle. Hendelser med tragisk utfall skjer i høyeste grad også ved store fødeavdelinger."


• Klikk på overskriften her for å lese hele innlegget i Ofotens Tidende på nett.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar