lørdag 31. mai 2008

Palassrevolusjon i sykehus-Norge


TELEMARKSAVISA: I kulissene i «Hovedstadsprosessen» som skal forandre sykehus-Norge foregår det et ukjent spill. Grunnlagsdokumentene til Helse Sør-Øst inneholder graverende tallfeil og ingen vet helt hvem som har gitt mandatet.

Allmuen og sykehusstyrer blir fortalt at det er overkapasitet på senger, mens det i realiteten er underkapasitet.

En palassrevolusjon er et kupp eller styreomveltning som er utgått fra kretser som omgir et statsoverhode eller en leder. Sykehusaksjonen Notodden - som har gravd frem grunnlagsdokumentene kan nå dokumentere at mye av det som nå skjer i rekordtempo i helse-Norge er bygget på feil tall. Sintef - som har utarbeidet tallene - innrømmer feilene. Pluss har blitt minus og motsatt. Sykehusaksjonen Notodden mener Hovedstadsprosessen rett og slett må stoppes til man er enig i realitetsgrunnlaget.

SELGER EN MYTE
Sintef innrømmer manglende kvalitetssikring og modeller som underestimerer behovet for heldøgns sengeplasser i fremtiden i to rapporter. Dagens dokumenter «selger» ifølge Sykehusaksjonen en sannhet og en myte som rett og slett ikke er sann. Styret i aksjonsgruppa tror verken styrene i Blefjell eller Helse Sør-Øst - og heller ikke helseministeren selv - er helt klar over scenariene som ligger til grunn i grunnlagsdokumentene.

Det er de selvsamme rapportene som Helse Sør-Øst skal bygge hele Hovedstadsprosjektet sitt på. De fem scenariene som alt er bygget rundt vil bety dramatiske konsekvenser for pasientene og en omveltning uten sidestykke i norsk sykehushistorie - uten at det er blitt diskutert i offentligheten. Sykehusaksjonen Notodden spør seg nå hvem som egentlig har satt forutsetningene for fremtidas helsevesen - som Sintef altså har laget sine rapporter på. Det har ikke Sykehusaksjonen Notodden klart å finne ut av.

EN TOTAL OMLEGGING
Slik dagens system fungerer viser tallene underkapasitet, men ved å innføre en del kriterier i grunnlagsdokumentene - fem konkrete scenario - pluss at man innen 2025 skal hive folk i alle aldersgrupper ut av sykehusene etter gjennomsnittlig fire dager, blir resultatet en total omlegging av hvordan man tenker sykehusdrift i Norge.

- Tempoet gjør at verken folk flest eller stortingsrepresentanter for den saks skyld rekker å sette seg inn i saken, sier Asgeir Drugli, som leder Sykehusaksjonen Notodden og Hanne Thürmer, nestleder og lege.

• Les hele saken i Telemarksavisa på nett ved å klikke her eller på overskriften.
• Sykehusaksjonen Notoddens nettsider kommer du til ved å klikke her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar