torsdag 15. mai 2008

Helsetilsynet advarer mot sykehuskutt

Dagens Medisin kan fortelle at Helsetilsynet er bekymret for konsekvensene av sparetiltak ved Sykehuset i Vestfold og advarer mot tiltak som kan gå ut over pasientenes tilbud:

"Helsetilsynet i Vestfold har nå sendt et brev til Sykehuset i Vestfold (SiV), hvor de uttrykker bekymring for konsekvensene av innsparingstiltak. De er spesielt opptatt av forholdene ved Klinikk medisin, som tidligere har fått anmerkninger på grunn av overbelegg.

Grundig overvåkning
– Det er særlig reduksjonen i antall sengeplasser som vi frykter kan gå ut over pasienttilbudet. Bakgrunnen for dette er erfaringene fra et tilsyn vi gjennomførte ved Klinikk medisin i 2005. Da var belegget for høyt i forhold til bemanningen, og pasienter var dessuten lagt i korridorer og i senger ved andre avdelinger. Dette førte til forhold som ikke var forsvarlige, sier konstituert fylkeslege Grete Bjørang. Hun forteller at anmerkningene i 2005 førte til at sengekapasiteten ble økt. Fylkeslegen frykter derimot at forholdene på ny kan bli uholdbare dersom kapasiteten igjen skal reduseres. – Derfor har vi bedt sykehuset innføre en grundig overvåking av situasjonen og en skjerping av internkontrollen. Fra vår side kommer vi til å følge situasjonen meget nøye, sier Bjørang til avisen Østlands-Posten.

Bekymret for akuttberedskap
Helsetilsynet er også bekymret for situasjonen ved akuttmottaket. Når mottaket i Larvik legges ned i slutten av juni, forventes det at pågangen til akuttmottaket i Tønsberg vil øke ytterligere. – Helsetilsynet ser at høyt belegg i Klinikk medisin og økt pasienttilgang til akuttmottaket kan føre til opphoping av pasienter i akuttmottaket. Vi ber om at de oppfølgingskriteriene som besluttes for å sikre oppholdstiden i akuttmottaket følges opp og at Helsetilsynet blir informert om utviklingen, skriver fylkeslegen."


• Klikk på overskriften her for å lese saken i Dagens Medisin på nett

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar