onsdag 7. mai 2008

Sannheten om norsk fødselsomsorg er ikke sagt med Helsetilsynets rapport!

Ofotens Tidende har intervjuet overlege Stein Johansen i Narvik om Helstilsynets rapport (se egen sak her på bloggen). Johansen har flere innvendinger til rapporten og sier blant annet:

"– Det er beskrevet 14 enkelthendelser fra de 15 små fødeavdelingene som finnes i landet, altså alle som har skjedd ved disse sykehusene i en toårsperiode. Det sies ingenting om de mange hendelsene på de store sykehusene. Dette gir rapporten en slagside, og det er helt sikkert: Sannheten om norsk fødselsomsorg er ikke sagt med denne rapporten, slår han fast.

Helsetilsynet skriver i en annen rapport at det i 2006 var meldt om 82 hendelser ved fødsler. For de største sykehusene var det 1,4 hendelser pr 1000 fødsler, mens det for mellomgruppen (500 til 1000 fødsler pr år) var 2,3 meldinger pr 1000 fødsler. For de mindre fødeavdelingene var det 0,9 hendelser pr 1000 fødsler. Totalt sett har også en svært liten del av hendelsene skjedd ved de små fødeavdelingene. "

• Les hele saken i Ofotens Tidende på nett ved å klikke på overskriften her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar