fredag 9. mai 2008

Krever at Ski sykehus består

De har kjempet i årevis for å redde eller i det minste bedre situasjonen ved Ski sykehus. Nå ber ekteparet Alyanakian innstendig om at Ski opprettholdes som nærsykehus.

1. juli er det slutt for medisinsk avdeling ved Ski sykehus. 16 medisinske senger blir borte og det eneste sykehuset står igjen med da, er palliativ enhet med seks senger. Dette gjør Marion og Edmond Alyanakian opprørt.

– Nå henger vi i luften her i Follo. La oss få beholde Ski, for hvor skal alle pasientene som er på Ski i dag gjøre av seg? Alle som vi har snakket med og som har vært pasient på Ski, sier klart ifra om at dette tilbudet må vi ikke miste, sier Edmond Alyanakian. Han har skrevet brev til ordførere og stortingspolitikere for å få de til å kjempe for sykehuset. Så langt ser han ikke ut til å ha lykkes. Derfor kommer han med en siste bønn: La oss beholde Ski!

Feil grunnlag

– Ble styrevedtaket i mars om å legge ned i Ski gjort på riktig grunnlag, og visste styret på det tidspunkt om alternativene i Hovedstadsprosessen? Marion Alyanakian stiller spørsmålet. Hun synes det er rart at det går an å legge ned medisinsk avdeling i Ski når det ikke er bestemt om eller når Follo skal til Ahus.

Hun sitter i styret i Follo sykehus Venner som har innsett at det ikke kommer noe sykehus i Follo, og derfor jobber for i det minste å få beholde Ski. – Jeg lurer på hvordan de skal klare å drive den palliative enheten når medisinsk avdeling er lagt ned. Legene sier at det ikke kan fungere som i dag. Dessuten slutter ansatte og de som er igjen ser seg om etter andre jobber. Frustrasjonen er stor, sier hun.


• Les hele saken i Østlandets Blad på nett ved å klikke på overskriften her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar