torsdag 15. mai 2008

Revidert budsjett: Om fødselsomsorg

http://www.statsbudsjett.dep.no/upload/Revidert_2008/dokumenter/pdf/stprp.pdf

Kap. 732 Regionale helseforetak

Stortingsmelding om fødselsomsorg

Regjeringen vil legge fram en stortingsmelding om framtidig organisering og
struktur for en helhetlig svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg i primær- og
spesialisthelsetjenesten, herunder følgetjenesten. Meldingen vil bli lagt fram innen
utgangen av 2008. Det vil bli lagt vekt på tiltak som kan sikre høyest mulig faglig
kvalitet i fødselsomsorgen både ved store og små fødeavdelinger, og tilgjengelige
og trygge tilbud til gravide og fødende over hele landet. Kontinuitet og helhet skal
også prege tilbudet før og etter fødselen. Målet er at gravide og deres familier skal
møte en helhetlig og sammenhengende svangerskaps-, fødsel og barselomsorg.
Meldingen vil derfor også fokusere på fedrenes rolle som omsorgsperson under
forløpet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar