lørdag 31. mai 2008

Fagforbundet Vestfold: Høyt helsepolitisk spill raserer pasienttilbudene

Hentet fra Tønsbergs blad:

Hele sykehusreformen oversvømmes av dårlige eksempler på ledelse og styring, hevder Fagforbundets fylkesleder i denne kommentaren

Merete Dahl Leder Fagforbundet Vestfold

De fleste husker rabalderet rundt 5PC, eller 5 Percent Community. Dette gamblersystemet ble slått hardt ned på av myndigheter og rettssystemet, fordi folk ble rundlurt. Kan vi analysere sykehuspolitikken på samme måte, fordi samfunnet blir rundlurt? 5 percent management kan være en reell betegnelse, eller fem prosent ledelse, om du vil.

Helseminister Sylvia Brustad var krystallklar da hun for ett år siden sa at ingen lokalsykehus skulle nedlegges. Det viktigste er at folk får de helsetjenester de trenger og at det er trygghet i befolkningen, sa hun. Departementet gir helseregionene styringsdirektiver som gir klare føringer på innhold og forventninger til sykehusdrift og kvalitet. Men hva er blitt realiteten? Styringsdokumentene oppleves som verbale tåkebanker levert i dokumenter som ikke følges opp. Sandefjord sykehus er borte.Larvik sykehus er i realiteten nedlagt. Akuttfunksjonen fjernes om kort tid, og da er dette ikke lenger et lokalsykehus. Dette har skjedd uten at ministeren har lettet på øyelokket, eller ofret det en tanke. Det var det med nedleggelser av lokalsykehus da, Brustad! Loven som styrer sykehusene, foretaksloven, har en § 30. Etter denne bestemmelsen skal endringer som har store faglige eller samfunnsmessige konsekvenser behandles av departementet. Men ikke denne, den velger ministeren å se forbi. Med andre ord, ca. 5 prosent ledelse.

Nå er det overhengende sannsynlig at Vestfold, Telemark og psykiatrien i Vestfold blir ett foretak. Dette er siste grepet fra Helse Sør Øst, der målet er økonomisk betinget og ikke fag eller samfunnssikkerhet. Det nye i "5PM"-tanken denne gang er at jo større område sykehuset dekker, jo billigere og mer effektivt blir det. Logikk eksisterer nemlig ikke i det nye tankesettet. Her er det kun teknisk /økonomiske bergninger etter bedriftsmessige tanker som gjelder.
Sparetiltakene ved Sykehuset i Vestfold (SiV) er en fare for pasientsikkerheten, mener helsetilsynet i fylket. Helsetilsynet ber SiV om dokumentasjon for sikkerheten - registrering av antall ganger pasienter ikke får tilstrekkelig undersøkelser ved adkomst, antall feilmediseineringer og registrering av tilfeller der pleiepersonell opplever at pasienter ikke får pleie, medisiner og overvåkning nok, grunnet arbeidspress. Denne type beskjeder kommer ikke uten at det er nødvendig og har et konkret bakteppe.

Helseregionen svarer med et forsøk på å omorganisere seg vekk fra problemene. Mens helsetilsynet ber om registreringer på avvik som er til fare for pasientene på sykehuset i Vestfold, vil altså helseministeren og hennes lakeier etablere et gigantsykehus inne i gigantregionen, for om mulig å gjøre det hele enda mer uoversiktlig og ufaglig.

Hele sykehusreformen oversvømmes av dårlige eksempler på ledelse og styring, men de som sitter med hovedansvaret nekter ennå å ta inn over seg realitetene. Derfor er sammenligningen med det mye omtalte gamblerselskapet slående. Det er på høy tid at helsepersonell sammen med borgere og lokalpolitikere tar et oppgjør med denne gamblingen. Stopp det nå, dette går på helsa løs!


• Les saken i Tønsbergs blad på nett ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar