tirsdag 20. mai 2008

Legeforeningens president på landsstyremøtet: Pasientene taper

Legeforeningens president Torunn Janbu åpnet foreningens årsmøte med en tale som Dagens Medisin refererer:

– Året 2008 kjennetegnes av stor politisk endringsiver av helsetjenesten, ofte med godt begrunnede mål, men ikke alltid nødvendig helhetsperspektiv og gode analyser som grunnlag. Vår oppgave er å påvirke slik at endringer betyr utvikling til en bedre helsetjeneste for befolkningen, sa Janbu.

I sin tale trakk hun blant annet frem forholdet mellom lokalsykehus og psykiatri, Taushetsplikt og IKT, turnus, arbeidsvilkår, fastlegeordningen og spesialistutdanningen.

– Pasienten taper
Da hun var innom temaet styring og omstilling, trakk hun frem pasienten som taper.
– I dagens situasjon har lokale tillitsvalgte, foretakstillitsvalgte og konserntillitsvalgte en vanskelig oppgave når helsetilbudet fjernes og arbeidsvilkår svekkes for å spare penger på kort sikt. Når faglige vurderinger taper terreng, rammes pasientene. Det gjelder ikke minst svake grupper som eldre, kronisk syke og innvandrere. Det blir mindre tid til våre viktigste oppgaver – å forebygge, stille diagnoser og behandle sykdom, lytte til pasientene og ha omsorg.


• Les hele saken i Dagens Medisin på nett ved å klikke på overskriften eller her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar