torsdag 15. mai 2008

Revidert statsbudsjett lagt frem i dag, 15. mai 2008

Under finner du aktuelle utdrag fra revidert statsbudsjett 2008, som ble lagt frem i dag. Les hva regjeringen skriver om fødselsomsorg, lokalsykehus, akuttfunksjoner m.m.

• Du finner lenker til hoveddokumentene i venstre kolonne, og ved å klikke på overskriften her kan du lese Helse- og omsorgsdepartementets pressemelding om revidert budsjett.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar